23948sdkhjf

”Subventionera biodrivmedel!”

Östergötland skriver till regeringen i biodrivmedelsfrågan som inte fått något svar på lång tid – kräver besked snarast.

Region Östergötland, sju östgötska kommuner och ett antal offentliga och privata organisationer och företag i länet vill att regeringen meddelar EU-kommissionen att Sverige även i fortsättningen kommer att subventionera grödobaserade drivmedel.

Vi uppskattar regeringens arbete i frågan och vet att de varit tydliga mot EU-kommissionen. Nu anser vi att regeringen måste löpa linan ut och sätta hårt mot hårt. Ett sätt att göra det vore att anmäla till EU-kommissionen att Sverige avser att fortsätta subventionera biodrivmedel redan innan det nya ramverket är beslutat. Sverige har andra förutsättningar och kan på ett hållbart sätt bidra till klimatomställningen genom grödobaserade drivmedel, säger Julie Tran (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland.

Bakgrunden till de östgötska aktörernas agerande är att EU har föreslagit att riktlinjerna för statsstödsregler ska förlängas till och med 2022, men att statligt stöd för grödobaserade (i EU-sammanhang benämnt livsmedelsbaserade) biobränslen ska tas bort 2020. De östgötska aktörerna påpekar att dessa drivmedel är en mycket viktig del av den förnybara bränslemix som behövs för att fasa ut fossila bränslen i tillräcklig omfattning för att uppnå de klimatmål som har satts i Östergötland.

Östergötland har många framgångsrika företag i biodrivmedelssektorn, en stark jordbrukssektor och många företag, kommuner och organisationer med ambitiösa klimatmål. Region Östergötland har till exempel ett mål om att vara klimatneutrala 2020.

Östergötlands samlade aktörer är eniga. För att klara våra ambitiösa klimatmål krävs en ökad produktion och en långsiktigt säkrad tillgång på biodrivmedel, och att nuvarande förnybara bränslealternativ fortsatt kan användas, säger Julie Tran.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078