23948sdkhjf

De vann K2:s studentpriser!

K2 delade ut priser till två studenter under Transportforum i Linköping 8 januari – priset går till de bästa uppsatserna inom området hållbar mobilitet, här presenteras vinnarna.

Isabelle Skönström, vid Stockholms universitet, får pris för bästa examensuppsats på kandidatnivå, priset är 10 000 kronor. Kevin Lloret Cendales, KTH i Stockholm bästa examensarbete på mastersnivå 15 000 kronor. John Hultén, föreståndare för K2, delade ut priserna till de båda vinnarna

Grattis till priset, hur känns det?

– Det här känns jättekul, riktigt roligt att vara här och ta emot priset för min uppsats, säger Isabelle Skönström.

Vad blir nästa steg för dig?

– Nu jobbar jag på Trafikverket så tanken är att jag ska fortsätta med det ett tag. Men jag hoppas att i framtiden jobba lite mer med sociala frågor kopplat till kollektivtrafik.

Och hur känns det för dig?

– Jag är mycket glad för priset jag fått av K2, det gör mig väldigt stolt. Det här priset visar att vi på KTH i samarbete med Keolis har lyckats göra ett bra arbete, säger Kevin Lloret Cendales.

Vad tänker du göra framöver?

– Planen är att jag ska fortsätta mitt arbete här i Sverige, målet är att utveckla och förbättra kollektivtrafiken här. Det hoppas jag kunna göra.

Det här priset som K2 delar ut har till syfte att få fler studenter att intressera sig för att genomföra sina examensarbeten om kollektivtrafik och annan hållbar mobilitet.

Bedömningskriterierna vi utgår från är samhällsrelevans, utvecklingspotential, samt hög vetenskaplig kvalitet, säger Helena Svensson som är utbildningsansvarig hos K2.

Isabelle Skönström, som skrivit uppsatsen ”Från enskild till kollektiv(trafik)? En kvalitativ studie om kollektivtrafikinvesteringar och socialt kapital” vid Kulturgeografiska institutionen på Stockholms universitet. Den uppsasten fick pris som bästa uppsat på kanidatnivå.

Så här låter motiveringen till den vinnande kandidatuppsatsen:

"Isabelle Skönström tilldelas årets pris för bästa uppsats på kandidatnivå för sin uppsats som behandlar det mycket relevanta ämnet relationen mellan socialt kapital och kollektivtrafikinvesteringar. Genom kvalitativa intervjuer och observationsstudier tydliggör uppsatsen hur kollektivtrafik kan förstås som en investering i socialt kapital för en mer nyttomaximerande kollektivtrafik. Författaren visar på mycket god känsla för vetenskaplig kvalitet och kopplar på ett förtjänstfullt sätt samman eget insamlat empiriskt material med befintlig teori."

Kevin Lloret Cendales vid institutionen för Byggvetenskap på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) i Stockholm har skrivit uppsatsen ”Robustness simulation of bus crew schedules – Case Study Frihamnen Depot (Stockholm)”. Den uppsatsen fick pris som bästa uppsats på masternivå.

Så här låter motiveringen till den vinnande masteruppsatsen :

"Kevin Lloret Cendales tilldelas årets pris för bästa uppsats på masternivå för ett mycket ambitiöst och relevant arbete som har potential att bidra till förbättringar i operatörernas planering. Insamlad data ger intressanta och användbara resultat genom den kvalificerade analys som gjorts och diskussionen är insiktsfull. Inom ramen för arbetet har en modell och ett datorverktyg utvecklats för att förutsäga hur väl olika driftsscheman fungerar och dessas robusthet vid störningar. Arbetet som håller en mycket hög kvalitet kan leda till effektivare och robustare busstrafik i städer."

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078