23948sdkhjf

Nya finansieringsformer för kollektivtrafiken

Lina Olsson, Malmö universitet, arbetar med forskning om exploateringsbaserad finansiering av ny kollektivtrafik – hon presenterar ett nyligen avslutat forskningsprojekt på Kollektivtrafikdagen 13 maj.

Lina Olsson kommer att tala under rubriken ”Markvärdefinansiering av infrastruktur för kollektivtrafik – en modell för hållbar stadsutveckling och effektiva kollektivtrafiksystem?”. Hon inleder blocket med aktuell forskning och resultat från forskningsprojektet.

Klicka här för mer information om Kollektivtrafikdagen 2020!

Helt kort – vad handlar det här med markvärdefinansiering om?

– Intresset för utbyggnad av spårbunden kollektivtrafik har ökat i Sverige, precis som i övriga Europa, under senare decennier. Spårburen kollektivtrafik innebär höga investeringskostnader och beslutsfattare söker nu alternativa former för finansiering. – Investeringar i spårbunden kollektivtrafik leder ofta till fastighetsvärdeökningar i närheten av stationer och hållplatser. Tanken med markvärdefinansiering som finansieringsmodell är att en del av de förväntade fastighetsvärdeökningarna används för att finansiera utbyggnaden av den nya infrastruktur som, så att säga, genererar fastighetsvärdeökningarna.

Sker stadsutvecklingen numera med kollektivtrafiken i centrum – eller är bilen ännu kvar?

– Vi ser att kollektivtrafiksatsningar sker målmedvetet på många håll i landet. Även om kollektivtrafikresandet har ökat radikalt på många håll, fortsätter biltrafiken också att öka. En del av förklaringen är att bilvägnätet också fortsätter att förbättras, parallellt med kollektivtrafiksatsningarna. Utmaningen vi har framför oss är således att kombinera de satsningar som nu görs på kollektivtrafik med åtgärder som håller tillbaka fortsatta förbättringar av väginfrastrukturen. Detta är viktigt för att inte dämpa resenärers övergång till kollektivtrafik.

Vad var det som lockade dig att vara med på Kollektivtrafikdagen 2020?

– Blandningen av talare och ämnen är mycket intressant. Jag är relativt ny inom kollektivtrafikforskningen och Kollektivtrafikdagen är ett perfekt tillfälle för omvärldsbevakning kring viktiga och spännande frågor som rör transport, hållbarhet och stadsutveckling.

FAKTA/Lina Olsson

Universitetslektor i urbana studier. För närvarande forskar Lina Olsson bland annat om stationsnära stadsutveckling, markvärdefinansiering av kollektivtrafik samt regional planering.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.079