23948sdkhjf

Toppen och botten i Kollektivtrafiksverige

Kollektivtrafiken men marknadsandelarna skiljer sig rejält åt mellan regionerna – men hög marknadsandel hänger inte alls ihop med kundnöjdhet, det visar Svensk Kollektivtrafiks Kollektivtrafikbarometern 2019.

Allra högs marknadsandel har Storstockholms Lokaltrafik, kollektivtrafiken i region Stockholm. Där sker hela 56 procent av alla personresor med SL. Därefter kommer Uppsala Länstrafik, UL, med 33 procents marknadsandel följt av Västtrafik och Skånetrafiken med 32 procent.

I marknadsandelsbotten befinner sig Kollektivtrafiken Gotland och Länstrafiken i Norrbotten med 9 procent. Värmlandstrafik, Din Tur (Västernorrlands länstrafik) och Dalatrafik ligger på 12 procent vilket är näst lägsta noteringen.

Jämfört med 2018 har marknadsandelen ökat för fem och samtidigt minskat för två bolag medan reserande 15 bolag ligger mvar på en oförtändrad nivå. Den största ökningen har skett för Blekingetrafiken och Länstrafiken i Norrbotten vars marknadasandela ökat med fyra procentenheter mellan 2018 och 2019.

Men trots SL:s i särklass högsta marknadsandel så ligger Sveriges största trafikhuvudman långt efter när det gäller kundnöjdhet, där är det i stället Karlstadsbuss som toppar följd av Luleå Lokaltrafik och VL, Västmanlands Lokaltrafik. Tre bolag som alla är offentligt ägda skulle alltås nå kundnöjdhetstoppen enligt Kollektivtrafikbarometern. Det bör dock noteras att både Luleå Lokaltrafik och Karlstadsbuss båda kör stadstrafik medan VL kör regionbusstrafik. (Se alla detaljer i tabellerna längst ner på sidan!)

Nöjdheten mäts här med NKI vilket står för "Nöjd Kund Index". Nöjdheten är signifikant lägre i storstäder där nästan 90 procent åker med den kollektiva stadstrafiken. NKI varierar mellan 53 och 81 procent 

Svenskarna är allt nöjdare med kollektivtrafiken och de som väljer att resa med kollektivtrafik är mer lojala jämfört med förra året. De allra nöjdaste resenärerna är de som reser i storstäderna samt de som bor i landsbygden. Det visar årets analyser från den nationella resvaneundersökningen Kollektivtrafikbarometern.

Både nöjdheten och lojaliteten har förbättrats jämfört med fjolårets undersökning. För första gången är nu kollektivtrafikens ambassadörer fler än skeptikerna, utifrån NPS-skalan som är det vanliga måttet för kundundersökningar för att mäta lojaliteten hos konsumenter.

– Vi ser att de som reser med stadstrafik har högre nöjdhet än de som reser med regiontrafik. Rena stadsbussystem hamnar alltid högt i listorna över nöjda kunder, säger Mattias Andersson, projektledare för Kollektivtrafikbarometern på Svensk Kollektivtrafik.

I årets rapport analyseras även skillnader mellan städer och landsbygder, baserat på SKR:s kommungrupper. Nöjdheten med den senaste resan är störst (82 procent) hos de som bor i mindre tätorter/städer. Det framgår också att nöjdheten generellt inte är större hos de kunder som bor i storstäderna än i landsbygden, trots att trafikutbudet väsentligt skiljer sig åt.

Undersökningen visar bland annat att:

  • Lojaliteten har förbättrats de senaste två åren (från -4 till +1 på NPS-skalan)

  • 3 av 5 kunder är nöjda med kollektivtrafiken i sin region, vilket är en uppåtgående trend sedan 2016

  • Nöjdheten med den senaste resan med bolaget tenderar att öka med stigande ålder. Personer i de äldre åldersgrupperna är mest nöjda, Av personerna mellan 65 och 85 år är hela 90 procent nöjda med senaste resan.

  • De som bor i landsbygden och mindre tätorter tycker i högre grad att förare och ombordpersonal har ett trevligt bemötande än vad de tycker som bor i större städer eller pendlar till storstäder

  • En tredjedel av kunderna tycker att möjligheterna att resa kollektivt har förbättrats under senaste året. Bland allmänheten är det framförallt de som bor i storstäder och större städer eller pendlar till dessa som tycker att kollektivtrafiken har förbättrats det senaste året

  • 78 procent tycker det är lätt att köpa biljetter, vilket är en fortsatt förbättring och en ihållande trend. Sedan 2013 har värdet ökat med 31 procentenheter

  • Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet är oförändrat 31 procent jämfört med föregående år.

En av parametrarna för nöjda kunder är prisvärdhet. Men undersökningen visar att det framför allt fortfarande är andra faktorer som spelar roll för att skapa ett ökat resande och få bilister att välja kollektivtrafik – relevans, kunskap om hur systemen fungerar och vilka fördelar det finns med att välja bort bilen.

– Resultatet tydliggör att det inte är avgiftsfri kollektivtrafik som är lösningen för att få bilister att växla över till kollektivtrafiken. Istället är det tillgängligheten som är viktigt, det vill säga satsningar på kollektivtrafik som går till de platser man vill resa till och en tidtabell som passar de tider man vill resa. För detta krävs det fortsatta satsningar på effektiva och attraktiva linjenät samt bra stationer och bytespunkter, säger Mattias Andersson.

FAKTA 1/Marknadsandelar

SL 56%

UL 33%

Västtrafik 32%

Skånetrafiken 32%

Nationellt snitt 31%

Karlstadsbuss 24%

Luleå Lokaltrafik 21%

Blekingetrafiken 20%

Östgötatrafiken 19%

Länstrafiken Örebro 17%

X-Trafik (Region Gävleborg) 17%

Länstrafiken Västerbotten 17%

VL (region Västmanland) 16%

Jönköpings Länstrafik 16%

Hallandstrafiken 15%

Kalmar Länstrafik 14%

Länstrafiken Kronoberg 14%

Länstrafiken i Jämtlands län 14%

Värmlandstrafik 12%

Din Tur (region Västernorrland) 12%

Dalatrafik 12%

Länstrafiken i Norrbotten 9%

Kollektivtrafiken Gotland 9%

FAKTA 2/Kundnöjdhet totalt

Karlstadsbuss 81%

Luleå Lokaltrafik 79%

VL (region Västmanland) 71%

Länstrafiken Kronoberg 70%

Blekingetrafiken 68%

Kalmar Länstrafik 66%

Länstrafiken Västerbotten 66%

X-Trafik (region Gävleborg) 66%

Länstrafiken i Norrbotten 65%

Hallandstrafiken 63%

UL 62%

Länstrafiken Örebro 61%

Länstrafiken i Jämtlands län 61%

Nationellt snitt 60%

SL 60%

Jönköpings Länstrafik 59%

Västtrafik 57%

Kollektivtrafiken Gotland 56%

Värmlandstrafik 55%

Skånetrafiken 55%

Din Trafik (region Västernorrland) 54%

Dalatrafik 53%

FAKTA 3/Kollektivtrafikbarometern

En branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. Över 80 000 personer i hela landet som under hela 2019 fått svara på frågor kring resvanor, kvalitet och service. De intervjuade är ett representativt urval av svenska folket mellan 15-85 år, både de som brukar resa med kollektivtrafik och de som inte brukar göra det.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078