23948sdkhjf

Corona i långbänk

En utredare är tillsatt - ska utreda effekterna av coronaviruset fram till slutet av året.

Regeringen har tillsatt en samordnare med anledning av coronavirusets effekter på näringslivet – slutredovisning ska vara klar på årets sista dag, 31 december.

Det nya coronaviruset påverkar många svenska företag. Regeringen har därför beslutat om ett uppdrag till en samordnare som ska samverka med arbetsmarknadens parter och näringslivet samt inhämta information om coronavirusets effekter på näringslivet. Till samordnare utses Anders Ferbe.

– Anders Ferbes uppdrag är en viktig del i regeringens fortsatta arbete med anledning av nya coronaviruset. Hans erfarenheter av partssamverkan på den svenska arbetsmarknaden och lösningar under finanskrisen kommer att vara mycket värdefulla. I nuläget är det viktigt att berörda parter intensifierar dialog och samverkan för att gemensamt möta coronavirusets följder för landets företagare och deras anställda, säger näringsminister Ibrahim Baylan

Anders Ferbe ska inom ramen för uppdraget som samordnare samverka med arbetsmarknadernas parter och näringslivet i syfte att underlätta dialog mellan dem. Samordnaren ska även samverka med Tillväxtverket inom ramen för myndighetens uppdrag att bistå regioner med insatser som stärker deras arbete vid varsel och omställning i näringslivet.

Samordnaren ska löpande återrapportera till Näringsdepartementet och Utrikesdepartementet samt slutredovisa uppdraget senast 31 december 2020.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.082