23948sdkhjf

Nytt hopp för familjeföretag

Tillväxtverket inkluderar familjeföretag i sin tolkning av korttidspermittering – en god nyhet för många mindre bussföretag men dessvärre inte för alla.

Tillväxtverket tolkar nämligen regelverket för korttidspermittering och inkluderar alla anställda, inklusive om ägaren och dennes familjemedlemmar som är anställda i företaget.

Tillväxtverketets tolkning välkomnas av Transportföretagen som har många medlemsföretag som kan få sin räddning under coronakrisen. Tidigare har det varit oklart av vilka anställda som kan omfattas av det nya systemet för korttidspermittering. Korttidspermittering innebär att arbetstagare tillfälligt går ner i lön och arbetstid och att kostnaden delas mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten. För alla företag vars anställda är ägaren till företaget och dennes familjemedlemmar har det varit oklart om de kan omfattas av systemet.

I lagen framgår att arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj inte är stödberättigande (11 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete). Bland våra medlemsföretag är det vanligt att t.ex. åkerier, buss- och taxiföretag samt bensinstationer och bilverkstäder ägs och drivs av ägaren och familjemedlemmar. Det har varit en oro att systemet om korttidspermittering inte ska omfatta dem.

På myndighetens hemsida framgår att anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas, med undantag för företagsformen enskild firma.

”Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj är inte stödberättigande enligt 11 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Tillväxtverket gör här tolkningen att de enda arbetsgivare som kan anses ha en familj är enskilda näringsidkare eftersom endast dessa är fysiska personer. Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttidsarbete och den exceptionella situation som nu råder. Tolkningen innebär att även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas, med undantag för företagsformen enskild firma. En förutsättning är förstås att övriga kriterier för stöd är uppfyllda.”

Transportföretagen välkomnar detta besked! Organisationen efterlyser däremot att även företag som finansieras av det offentliga, till exempel bussföretag som utför upphandlad trafik, skulle behöva omfattas av regelverken. Det är mycket bråttom eftersom många mindre och medelstora bussföretag bara befinner sig dagar från fullbordad konkurs.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078