23948sdkhjf

”Stödupphandla – rädda transportsektorn!”

Offentliga stödupphandlingar kan rädda transportsektorn, det förslaget läggs fram av Transportföretagen.

Transportföretagen förde 27 mars fram till regeringen att kraftfulla åtgärder krävs för att rädda samhällsnödvändig transportinfrastruktur för tiden efter Corona. Ett verktyg kan vara offentliga stödupphandlingar för stora delar av transportsektorn – annars riskeras allvarliga samhällsstörningar.

När coronakrisen är över kommer vi inte kunna räkna med en stark svensk transportsektor om inte regeringen går in med offentliga stödupphandlingar, uppger Transportföretagen. Branschen håller just nu på att pulveriseras, mitt framför våra ögon.

För de delar av transportnäringen som redan i dag är offentligt upphandlad i stor utsträckning, som busstrafik och renhållning, handlar det just nu om att landets regioner och kommuner ska ha en pragmatisk inställning till villkoren i ingångna avtal och att riksdagen beslutar att även kommunala bolag och privata företag vars huvudsakliga intäkt kommer från kommuner och regioner omfattas av stöd vid korttidspermittering. 

– Ska transporterna alls överleva coronakrisen, eller sviterna av corona, behövs betydligt kraftfullare åtgärder än vad regeringen presenterat hitintills. Vi vill se offentliga stödupphandlingar som en lösning för de delar av transportsektorn som idag körs helt på kommersiella villkor, exempelvis flyget, annars riskerar Sverige stå utan blodomlopp, säger Marcus Dahlsten vd Transportföretagen. 

Det är bra att regeringen tar fram stödpaket för näringslivet men kraften och hastigheten i nedgången är så kraftig att företagen inte hinner med att både anpassa sin produktion, ta hand om sin personal och samtidigt försöka finna ekonomiska förutsättningar för att överleva. Risken är alltså mycket stor att stora delar av transportbranschen försvinner, snabbt, om inte situationen radikalt förbättras. Även under återhämtningsfasen kommer transportnäringen under lång tid ha problem med lönsamheten och behöver därför stöd för att kunna erbjuda samhället de transporter som behövs för att samhället ska fungera. 

– En konkurrenskraftig transportsektor är en förutsättning för hela samhället att fungera. Just nu är de kommersiellt drivna transporterna reducerade till en lägstanivå. Ytterligare minskning riskerar att leda till allvarlig samhällsstörning, säger Marcus Dahlsten.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.063