23948sdkhjf

Ett år till för biodiesel i sikte

Regeringen har ansökt till EU-kommissionen om fortsatt skattebefrielse även för flytande biodrivmedel såsom HVO och RME.

Tidigare har rt-forum rapporterat om att regeringen ansökt om skattebefrielse för biogas som gladde de gasrelaterade aktörerna på marknaden. Då nämndes inget om vad som skulle hända med de fossilfria biodrivmedlen som är så viktiga för bussbranschen. Nu har informationen nått fram och så här skriver Regeringskansliet i ett utskick från 3 april:

Regeringen har lämnat in en så kallad pre-notifiering inför ansökan om förlängning under 2021 av det nuvarande statsstödsgodkännandet för flytande biodrivmedel. Utöver det har även två ansökningar gällande biogas för uppvärmning respektive motordrift lämnats till EU-kommissionen för tio år.

EU-kommissionen ska nu besluta i frågan, men regeringen har fört konsultativa samtal med EU-kommissionen de senaste månaderna och bedömer att det finns goda förutsättningar att få till en förlängning.

EU-kommissionen presenterade i december 2019 en europeisk grön giv med olika åtgärder för att bland annat nå unionens klimat- och energimål. En av åtgärderna är att riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd och energi ska omarbetas. Det är regeringens ambition att också i det arbetet försöka påverka EU:s syn på livsmedelsbaserade biodrivmedel och möjligheterna att få ge stöd för dessa drivmedel även efter 2021.

Inom Regeringskansliet pågår även ett arbete med att analysera olika möjligheter för att användningen av höginblandade och rena biodrivmedel ska kunna bidra till uppfyllandet av Sveriges energi- och klimatpolitiska mål.

Mot bakgrund av arbetet med riklinjerna och analysarbetet är det angeläget att nuvarande skattebefrielse kan bibehållas till dess att dessa arbeten slutförts. Särskilt mot bakgrund av att en betydande andel av de biodrivmedel som används i kollektivtrafiken är livsmedelsbasedade.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.063