23948sdkhjf

Danskt busspaket populärt

Det danska stödpaket under coronakrisen är populära bland danska bussföretag – något för Sveriges regering att ta lardom av, hoppas Sveriges Bussföretag.

En medlemsundersökning som Sveriges Bussföretags danska systerorganisation Danske Persontrafik låtit göra bland sina medlemmar som kör turist- och beställningstraifk visar att de hyllade danska statliga stödpaketen är mycket efterfrågade och används i stor utsträckning av landets bussföretag.

Det mest eftertraktade biståndspaketet är paketet som ger stöd för fasta kostnader, där 83 procent av de svarande svarar att de har ansökt om det eller planerar att ansöka om det. Det näst mest använda stödpaketet är stödpaketet för småföretag, där 55 procent antingen söker det eller planerar att göra det. 40 procent har ansökt eller planerar att söka lönekompensationspaketet. 19 procent kommer att ansöka om ett statsgaranterat lån. Totalt använder 92 procent av turistbussförarna som besvarade undersökningen stödpaketen i någon form, medan bara 8 procent uppger att de inte kommer att göra det.

Hjälppaketen är absolut nödvändiga i denna kris i coronapandemins spår, som siffrorna i vår undersökning också visar. Lyckligtvis har vi också sett att våra danska poliker kan vara lyhörda för att finjustera paketen. Nu när Danmark öppnar samhället igen kommer nya utmaningar att dyka upp i förhållande till paketen, där det blir ännu mer nödvändigt för politiker att lyssna, så att paketen kan bli mer flexibla och stödja företagen så de klarar sig igenom hela krisen, säger Michael Nielsen, vd för danska PersonTransport.

 Medlemmarna svarar också i frågeformulärundersökningen att de försöker minimera alla utgifter, är ovilliga att göra nya investeringar eller ta nya lån. Många säger att de försöker flytta resor och evenemang till senare på säsongen i hopp om att människor då ska vilja resa igen.

Även om den danska regeringen initiala åtgärder var hårda har man sedan följt upp med omfattande stödpaket till sina drabbade företag. Här har den svenska regeringen ett gott exempel att ta efter. Den danska bussbranschen är genom de statliga krispaket och de överenskommelser man nått på branschnivå inte lämnad åt sitt öde. Bland annat tycker jag vi ska ta inspiration i den danska lösningen för en fond för återbetalning av inställda paketresor apropå Coronakrisen. Särskilt intressant är också den nationella överenskommelse man nått på nationell nivå rörande den regionala kollektivtrafiken liksom rörande exempelvis skoltrafik med den danska motsvarigheten till SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Överenskommelserna visar tydligt att alla parter i den danska kollektivtrafiken är angelägna om att på ett tydligt sätt stärka och tydliggöra kollektivtrafikens varumärke som samhällsbärande i dessa svåra tider, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094