23948sdkhjf

Mobil virustest i Stockholm

Mobila teststationer för coronaviruset covid-19 har kört igång i Stockholm på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

24 april startade en ny mobil teststation för provtagning av covid-19 utanför fältsjukhet i Stockholm. Testerna visar om personen bär på coronaviruset, eller inte. Det är Samtrans Omsorgsresor som står för logistiken tillsammans med företaget InfoSolutions, som har en genomarbetad logistik för provtagning av covid-19, med labbtester. Uppdraget kommer från Folkhälsomyndigheten.

Vid teststationen kan personer med remiss komma och lämna prov, utan att behöva gå ut ur bilen. De utför provtagningen själva och testerna transporteras sedan av Samtrans Omsorgsresor till A23 Lab i Uppsala för analys. Inga resurser från den befintliga hälso- och sjukvården ska användas.

Samtrans som redan bidrar i kampen mot corona, genom att transportera personer med covid-19, har därmed upprättat en organisation för ändamålet och har erfarenhet som kan tillämpas ytterligare. Från planering, trafikledning och utförande för bästa logistik och säkerhet.

Det råder idag osäkerhet om vem som är smittad av viruset och vem som inte har smittan. Det finns stora samhällsvinster i att öka testningen av covid-19. Därför ska nu provtagningen i Sverige utökas ytterligare.

– Kapaciteten kan öka, utan att belasta hälso- och sjukvården som redan är ansträngd. Här måste den outnyttjade resurs som finns i samhället i övrigt tillvaratas. På så sätt kan betydligt fler människor i samhället testas, säger Samtrans marknadschef Eric Steijer.

Syftet med konceptet som upprättats av InfoSolutions är att snabbt komma igång med provtagning av vård- och omsorgspersonal och personer med samhällsviktiga funktioner. Processen är strukturerad, ordnad och säker.

– Vi har tagit fram konceptet då vi såg en möjlighet att hjälpa till med det webbaserade verktyget LabPortalen som redan förmedlar remisser och svar till vården. Vi hoppas att lösningen når så många inom vård- och omsorgen som möjligt, så att de kan testa sig och förhoppningsvis komma tillbaka till arbetet snabbare, säger Alex Stendahl, vd för InfoSolutions.

Detta är den första mobila teststationen som upprättats av InfoSolutions och Samtrans Omsorgsresor, under kommande veckor kommer platserna för provtagning utökas ytterligare.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.173