23948sdkhjf

Möte om resekrisen samlade många

Webbinariet om krisen i rese- och besöksnäringen 25 maj samlade 250 deltagare – frågan som sökte ett svar var hur branschen ska räddas från total undergång.

Först ut, hårdast drabbade och förmodligen sist ut – så beskrevs besöksnäringens just nu nattsvarta situation vid dagens webbinarium på temat hur rese- och besöksnäringen ska överleva corona. Webbinariet arrangerades av Transportföretagen, Sveriges Bussföretag och Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, SRF, och syftade till att lyfta lägesbilden och förslag på lösningar för att kunna ta en av Sveriges största branscher och näringar ur krisen.

– Företagen inom besöksnäringen har med corona sett sina verksamheter gå ner till nära noll. Regeringens stöd har varit välkomna, men det kommer behövas mycket mer för att rädda en hårt drabbad bransch ur krisen. Samtidigt som företagen saknar intäkter har man utgifter och återbetalningar, sa Anna Grönlund, branschchef och vice vd på Sveriges Bussföretag och som var moderator för konferensen.

Hon gav sedan ordet till förste talare, Didrik von Seth från SRF för att ge en övergripande bild över branschens nuläge och det förslag på en fondlösning för återbetalning av paketresor som SRF initierat. Han framhöll hur besöksnäringen skapar välstånd genom att vart tionde arbetstillfälle skapas av branschen. Eller skapades, för så kom corona.

– Ska branschen alls kunna resa sig igen, utan att bli övertagen eller omsprungen av utländska aktörer – som ju skulle innebära att svenska jobb försvinner – finns näringens egna konkreta förslag om en återbetalningsfond där staten initialt går in som garant. Syftet är att fondens medel sedan ska återbetalas av näringen självt under en 20-årsperiod. Det skulle göra det möjligt för rese- och besöksnäringens företag att överleva den mest akuta situationen, samtidigt som resenärernas trygghet består och skattebetalarna får igen de pengar som staten initialt garanterat, sa Didrik von Seth.

Nästa talare ut var Nils Paul, näringspolitisk expert på Transportföretagen som gav flyget en röst.

– Corona är den värsta krisen för flyget i fredstid någonsin. Flyget kommer inte att återhämta sig så länge restriktionerna finns på plats. Minst 5000 personer är i dag uppsagda eller varslade inom flyget i Sverige. Förlusterna för flyget överstiger vida tidigare kriser. Utöver regeringens generella åtgärder har flyget fått en egen riktad åtgärd i form av statliga kreditgarantier men de lånen är otillräckliga och sträcker sig dessutom inte ut i hela näringskedjan till flygplatser, flygtrafikledning och andra företag. För flyget är det oerhört svårt att planera för framtiden när det inte finns något slutdatum för reserestriktionerna, sa Nils Paul.

Oscar Sundås och Anna Grönlund vittnade om turistbussföretag som redan i februari tvingades ställa in resor och ställa av bussar. Nu står många svenska turistbussar still på garageplanerna runt om i Sverige och många små- och medelstora bussföretag ser konkurserna närma sig. Ett särskilt riktat stöd för avställda turistbussar, som träffar direkt i de företag som nu har noll intäkter men många och stora utgifter är en lösning Sveriges Bussföretag sänt till regeringen.

Så medverkade även Anders Åkesson (C), vice ordförande riksdagens trafikutskott, Anna Johansson (S), ordförande riksdagens arbetsmarknadsutskott, Carl-Oskar Bohlin (M), ledamot riksdagens civilutskott och Åsa Egrelius, Head of Public Affairs Visit Sweden.

Meningarna gick isär: Anders Åkesson ställde sig tveksam till en återbetalningsfond enligt näringens förslag, medan Carl-Oskar Bohlin var positiv. Anna Johansson framhöll en svårhanterad politisk situation i krisens spår och var samtidigt tveksam till branschspecifika åtgärder för att istället fortsatt förespråka mera generella åtgärder.

Åsa Egrelius berättade om en före corona växande besöksnäring men om hur branschen sett en extrem dominoeffekt där företagen i hela rese- och turistkedjan faller ett efter ett. Hon framhöll en näring som hänger ihop och byggs av många delar, av infrastrukur, handel och transporter och hur viktigt det är att Sverige får tillbaka sin besöksnäring, sina jobb, sin tillgänglighet och sin transportinfrasturktur.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.141