23948sdkhjf

Scania räknar med att tvingas avskeda många

I och med den minskade efterfrågan har företaget upp till 5 000 för många anställda globalt, varav 1 000 i Sverige.

Scania har tappat stora intäkter genom corona, och bedömer att efterfrågan kommer att vara fortsatt låg även framöver. Därför planerar de nu att minska sin globala personalstyrka, både konsulter och anställda, även om de olika paketen för korttidsarbete har minskat påverkan och omfattningarna av problemen. 

Företagsledningen och facket arbetar nu för att spara pengar, där en lösning kan vara att skära ner på personalen. Man ser också behovet av att öka kompetensen för att klara omställningen till ny teknik och nya affärsmodeller.

Scania uppskattar att de har 5 000 personer för många i den globala organisationen och upp till 1 000 tjänstemannapositioner vid huvudkontoret i Södertälje ska ses över, säger Scanias vd och koncernchef Henrik Henriksson i ett pressmeddelande.

– Vi bedömer att det kommer att dröja lång tid innan marknadsefterfrågan är tillbaka på samma nivåer som före coronakrisens utbrott och vi måste anpassa hela organisationen till den nya situationen redan under detta år. Det handlar om företagsövergripande åtgärder och varsel är inte uteslutet. Åtgärderna omfattar även delar av Scania som normalt inte påverkas av kortsiktiga förändringar i produktionsvolymen.

– Bland verkstadsanställda har vi redan i dag verktyg för att hantera kortsiktiga svängningar i efterfrågan, som tidsbanker och visstidsanställning, samt ett arbetssätt som bidrar till ständiga effektivitetsförbättringar. Tack vare dessa verktyg räknar vi med att kunna hantera eventuell övertalighet inom ramen för våra normala processer, säger Michael Lyngsie, arbetstagarrepresentant i Scanias styrelse.

– Vi kommer som vanligt att jobba för att minimera påverkan på anställda, även i dessa tuffa tider. Inom PTK är vi överens med företaget om fortsatt avveckling av konsulter, förklarar Lisa Lorentzon, också arbetstagarrepresentant i Scanias styrelse. 

Företagsledningen och de fackliga organisationerna diskuterar nu hur övertaligheten ska hanteras på organisationsnivå.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

10.608