23948sdkhjf

”Regeringen glömmer yrkestrafiken”

Avställningsförslaget för fordon måste även omfatta yrkestrafik – det kräver Transportföretagen där Sveriges Bussföretag ingår.

På grund av coronakrisen, har flera företag inom transportsektorn tvingats ställa av sina fordon för att inte behöva betala fordonsskatt och försäkring eftersom de saknar inkomster då resandet gått ner.

Nu finns ett förslag från regeringen om förmånligare skatt för husbilar men Transportföretagen vill se att förslaget även gäller fordon i yrkesmässig trafik som hyrbilsföretag, uthyrningsbilar, taxi och bussar. Fordon i yrkesmässig trafik är intimt förknippade med arbetstillfällen och kan fordonet köras innebär det arbete och företagsöverlevnad, i förlängningen också skatteintäkter för samhället.

Förslaget som nu presenterats gör det möjligt för företag som har fordon avställda att, på kort varsel, ta ett uppdrag utan att betala fordonsskatt för avställningen innan dess. Transportföretagen vill därför att regeringen tillsammans med berörda myndigheter, Transportstyrelsen och Skatteverket, ser över möjligheter till undantag och regeländring för att uppnå detta även för fordon i yrkesmässig trafik.

Transportföretagen skulle helst se att fordonsskatten kunde betalas tillbaka oavsett hur länge avställningen varar. Det kommer leda till en ökning av antalet av- och påställningar för berörda myndigheter att hantera, men Transportföretagen bedömer att det är av stor vikt att den trafik som kan rulla inte begränsas. Rutiner för detta finns redan idag hos berörda myndigheter och kräver alltså inte att några nya system införs. Ändringen behöver ske här och nu och inte 1 januari 2021 som i förslaget innebär.

Coronakrisen har slagit oerhört hårt framförallt mot företag som har sin verksamhet relaterad till besöksnäringen. Här finns bland annat landets turistbussar. Transportföretagen har därför tillsammans med Sveriges Bussföretag också föreslagit ett riktat stöd för avställda turistbussar. I dagsläget står ungefär tusen bussar som i vanliga fall används i turist- och beställningstrafik avställda.

Det ger företagen möjlighet att spara kostnader för försäkringar och fordonsskatt. Men den stora kostnaden för bussarna är kapital- och räntekostnaderna, som tickar på som vanligt. Förslaget bygger på att bussföretagen blir berättigade till ett riktat stöd på 1050 kronor per dag som en buss är avställd, förutsatt att det är rätt typ av buss, att den går i yrkesmässig trafik och är avställd minst en vecka. Kostnaden för staten beräknas hamna på maximalt 38 miljoner kronor i månaden.

– De fordon som finns behöver kunna nyttjas när behov uppstår, även i de kristider vi lever i just nu. Samtidigt behöver de företag, framförallt inom persontransportnäringen, som idag kämpar för sin överlevnad fortsatt stöd. Vi har tillsammans med andra näringslivsorganisationer presenterat en palett av åtgärder för att samhällets transportkapacitet ska kunna bibehållas idag och för framtiden. Att regeringen nu går fram med ett förslag som enbart omfattar husbilar är alldeles för snävt. Det behöver breddas och kompletteras med andra stöd för avställda fordon så att vi i transportnäringen kan säkra arbete och transportkapacitet för hela samhällets behov, inte minst för samhällskritiska verksamheter inom vård och omsorg, säger Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.203