23948sdkhjf

Viking säger upp anställda

Viking Line omorganiserar och inleder MBL-förhandlingar – många anställda kommer att sägas upp.

24 augusti inledde rederiet Viking Line fackliga förhandlingar för att omorganisera tjänsterna bland koncernens landanställda i Sverige, Finland, Estland och på Åland. Som en följd av covid-19-pandemin ska Viking Line omorganisera för att effektivisera, kostnadsbespara samt säkerställa bolagets framtida konkurrenskraft och ekonomiska ställning.

Viking Lines svenska organisation har samtidigt inlett MBL-förhandlingar som berör 110 landanställda i Stockholm och Kapellskär. Samtidigt har motsvarande process inletts för den finländska organisationen, med en kallelse till samarbetsförhandlingar med berörda fackförbund i Finland. Totalt berör omförhandlingarna cirka 570 anställda inom koncernen.

För att minimera de negativa följderna av coronavirusläget omorganiserar Viking Line inom bland annat marknadsföring, försäljning, IT och terminaler. De anställda ombord på rederiets sju fartyg omfattas inte. Planerandet av den nya organisationsstrukturen förväntas leda till omorganisering, nedskärning, centralisering och effektivisering av vissa funktioner, samt till ändringar inom vissa befattningar för att bättre motsvara bolagets nuvarande och framtida behov. De planerade åtgärderna uppskattas kunna leda till överföring till deltid, permittering eller uppsägning av maximalt 200 anställda. Vid eventuella uppsägningar kommer Viking Line att beakta återanställningsskyldigheten i enlighet med lagar och kollektivavtal.

– Den pågående pandemin har allvarligt försämrat koncernens verksamhetsförutsättningar. Sedan mars 2020 har verksamheten präglats av de reserestriktioner som införts. Av restriktionerna återstår fortsättningsvis den väsentligaste för Viking Lines del: nämligen restriktionerna avseende resandet mellan Sverige och Finland. Den internationella marknaden har likaså påverkats drastiskt. Det är i dagsläget svårt att uppskatta hur långvarig coronaviruspandemin blir och effekterna på Viking Lines framtida resultat, finansiella ställning och kassaflöde. I detta utmanande läge är anpassningsåtgärder tyvärr nödvändiga för att trygga bolagets framtida verksamhetsförutsättningar, säger Jan Hanses, vd för Viking Line.

Förhandlingarna inleddes som nämnts 24 augusti i Sverige respektive tisdag 1 september  i Finland och på Åland. Motsvarande förhandlingar kommer även att hållas i Estland.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.158