23948sdkhjf

NTF: Hellre cykel än bilen

Föräldrar skjutsar barnen till skolan så att de ska slippa bussen – galet enligt NTF, barnen borde cykla.

Alltför många barn skjutsades till och från skolan redan innan Sverige hade en Coronapandemi och rekommendationer om social distansering, detta i alla fall enligt NTF:s uppfattning. Och det har inte blivit bättre nu under pandemin. När nu de kollektiva transporterna medför en risk för ökad smittspridning är sannolikheten stor att fler föräldrar lockas till att ersätta bussen med bil. En redan farlig situation vid hämtning och lämning utanför skolan riskerar att bli ännu värre.

En förutsättning för att barn i större utsträckning ska kunna gå eller cykla till skolan är säkra skolvägar. För att en skolväg ska kunna bedömas som helt säker krävs att alla korsningar där barn och motorfordon samsas är hastighetssäkrade. Med hastighetssäkrade menas att det finns något som säkerställer att hastigheten hos motorfordonet inte överstiger 30 km/h. Vanligtvis åstadkoms detta genom ett farthinder. En planskild korsning med tunnel under eller bro över vägen är ännu bättre för både trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vi får ofta frågor från oroliga föräldrar kring när barn är mogna att ta sig till och från skolan på egen hand. Barn yngre än 11–12 år har begränsningar i sin förmåga att ta in var ett ljud kommer ifrån och bedöma avstånd och hastigheter. Men med rätt förutsättningar i form av en säker skolväg kan man låta betydligt yngre barn gå eller cykla själva till skolan, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

Lagom till skolstart lanserar NTF tävlingen #minskolväg 2020. Syftet är att skapa ett intresse för barnens skolväg hos barn, föräldrar och skola. Genom att kartlägga barns skolväg ökar medvetenheten om riskerna, men även möjligheterna för barn att gå eller cykla till skolan synliggörs. Föräldrar uppmuntras att hjälpa till med undersökningen. Vår förhoppning är att det intresse som då startar hemma och den kunskap som vårt verktyg tillhandahåller, ska stimulera pedagoger och skola att aktivt arbeta mer med trafiksäkerhet under lektionstid.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078