23948sdkhjf

Hennes uppdrag: hitta finansiering till fördyrad tunnelbana

Utbyggnaden av Stockholms tunnelbana blir, kanske inte så förvånande, betydligt dyrare än vad de första beräkningarna slog fast. De första beräkningarna indikerade att kostnaden skulle landa på 23 miljarder kronor. En ny översyn säger att notan snarare blir 32 miljarder. Catharina Håkansson Boman har nu av regeringen utsetts till förhandlingsperson, som ska samla berörda parter och hitta en lösning på det delikata dilemmat. 

-– Det är ytterst allvarligt med kraftiga fördyringar och viktigt att hitta möjliga handlingsvägar framåt. Regeringen har nu tillsatt en förhandlingsperson som får i uppdrag att hitta en lösning så att den viktiga utbyggnaden av tunnelbanan kan fortsätta, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Catharina Håkansson Boman är ordförande i styrelserna som följer upp avtalen i Sverigeförhandlingen och 2013 års Stockholmsförhandling. Hon ska i hanteringen av kostnadsfördyringarna pröva möjligheterna att hitta tillkommande finansiering från region och kommuner, samt hitta kostnadsminskningar inom ramen för överenskommelsernas beslutade budget. Förhandlingspersonen kan också i viss mån föreslå en utökning av de lån som täcks genom framtida intäkter från trängselskatten. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078