23948sdkhjf

Transportföretagen kommenterar Eneroth

Infrastrukturminister Tomas Eneroth höll pressträff 27 november om läget för transportsektorn under coronakrisen - Transportföretagen kommenterar.

Eftermiddagen 27 november kallade infrastrukturminister Tomas Eneroth till pressträff för en sammanfattning på hur coronakrisen påverkat transportsektorn. Ministern redogjorde i ett bredare perspektiv för de insatser som genomförts – om generella och specifika stöd.

Transportföretagen har sedan coronakrisen drabbade branschen vilket mer eller mindre skedde över en natt i våras, haft en tät och nära dialog med regeringen för att som transportsektorns samlade röst föra fram branschens behov.

Men pressträffens huvudsyfte var att ge en statistisk bild för hur transportflödena och trafikvolymerna har förändrats. Från att persontransportsektorn störtdök i våras, skedde under sommaren en ökning men som åter har gått ner under hösten. Därför är det viktigt att persontransportsektorn får tillräckliga stöd för att finnas kvar vid en återstart.

En förlängning av omställningsstödet är välkommet men det måste sträcka sig fram till sommaren 2021 och permitteringsstödet behöver utvecklas till att uppgå till 80 procent. En krisande fråga just nu är även att 100 000 förare kan få körförbud om inte yrkesförarbevisen (YKB) förlängs eftersom utbildningarna ställts in på grund av det rådande läget.

Transportsektorn har klassats som samhällsviktig. Transportkedjan är komplex – infrastrukturen hänger ihop och trafikslagen är beroende av varandra.

– Raderas ett trafikslag ut, får det långtgående konsekvenser för hela samhället. De förlängda stöden är helt avgörande för den svenska transportsektorn att kunna överleva. Det blir betydligt dyrare för staten att bygga upp transportinfrastrukturen på nytt om så skulle bli fallet, än att utveckla och bygga ut krisstöden, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen.

Sveriges Bussföretag lyfter Danmark och Norge som exempel:

– Det var glädjande att infrastrukturminister Tomas Eneroth vid presskonferensen upprepade att regeringen följder utvecklingen noga och att regeringen är beredd att diskutera fortsatta och förlängda stödåtgärder. Det kommer ta tid innan människor vågar och vill resa tillsammans igen. Företag som kör människor kommer behöva särskilda riktade stöd, likt det man gjort i andra länder såsom i Danmark och Norge, kommenterar Anna Grönslund, branschchef Sveriges Bussföretag inom Transportföretagen. Hon förtsätter:

– I det längre perspektivet behöver transportsektorn stärkt konkurrenskraft och kraftfulla hållbarhetssatsningar. Främst vill vi se en storskalig satsning på elektrifiering för att nå klimatmålen. Det vore även värdefullt med långsiktig strategi fatt förhålla sig till så att företagen fortsatt ska våga och ges utrymme att satsa grönt.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.063