23948sdkhjf

Miljardstöd till kollektivtrafiken

Trafikverket har beslutat om ersättningen till kollektivtrafiken – så mycket fick Sveriges olika regioner.

30 november fattade Trafikverket beslut om de nära tre miljarder kronorna i ersättning för kollektivtrafikens minskade biljettintäkter på grund av corona.

Ersättningen säkrar transportsystemets tillgänglighet i coronatider. Kollektivtrafiken måste kunna fortsätta i tillräcklig omfattning för att undvika trängsel och minska smittspridnin. Det är viktigt att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggtg, säger Jenny Aminoff, utredningsledare på Trafikverket.

Samtliga regionala kollektivtrafikmyndig heter har ansökt om stöd. Alla har beviljats medel och, i stort sett, fått vad de ansökt om. Ansökningarnas totalsumma motsvarade cirka 2,9 miljarder. Ersättningen baseras på minskning av biljettintäkternas storlek i respektive

I somras gav regeringen ett tillfälligt, riktat stöd på tre miljarder kronor till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Trafikverket har på uppdrag av regeringen hanterat ansökningarna från  kollektivtrafikmyndigheterna. Förordningen om ersättning till kollektivtrafiken trädde ikraft 20 juli 2020. Därefter harTrafikverket skapat system och rutiner för att hantera ansökningarna. Det handlar om höga belopp som ska fördelas och hanteringen måste skötas på ett korrekt sätt, för allas bästa. 

FAKTA/Så mycket fick regionerna i stöd

Sökande

Summa för utbetalning, kr

Skånetrafiken

469 391 249

Region Östergötland

55 646 555

Region Gotland

545 220

Region Sörmland

26 207 344

Jönköpings Länstrafik

42 148 812

Region Uppsala

148 603 492

Region Gävleborg, X-trafik

31 245 139

Region Halland

88 155 724

Västra Götalandsregionen

419 616 247

Region Västmanland

22 316 792

Region Örebro län

30 306 000

Region Jämtand Härjedalen

17 822 253

Region Kalmar

35 016 000

Region Stockholm Trafikförvaltningen

1 332 470 387

Region Dalarna

19 199 820

Region Blekinge

23 013 856

Region Kronoberg

45 414 000

Region Västerbotten

40 945 275

Kommunalförbundet Norrbottens län RKM

26 994 580

Region Värmland Kollektivtrafik

25 213 070

Din Tur Kollektivtrafik i Västernorrland

25 648 153

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.11