23948sdkhjf

Tar över klubban i Indexrådet

Jonas Kjernald, Västtrafik, är ny ordförande i Indexrådet efter Christine Leppänen.

Jonas Kjernald har tagit över ordförandeskapet i det branschgemensamma Indexrådet, en del av Kollektivtrafikens Avtalskommitté inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik som samlar kollektivtrafikens aktörer.

Jonas Kjernald är biträdande ekonomidirektör på Västtrafik och tar över efter Indexrådets tidigare ordförande Christine Leppänen. Ny ledamot från beställarsidan är Lisa Wallin, förvaltningscontroller på region Jämtland Härjedalen.

Det branschgemensamma Indexrådets syfte är att säkerställa affärsneutralitet i de fastslagna indexregleringsprinciperna för avtal inom den offentligt upphandlade kollektivtrafiken. Rådet ska identifiera och analysera de fall där kostnadsförändringar beroende på skatte- och avgiftsförändringar uppstår och påverkar affärsneutraliteten. Indexrådet arbetar med alla frågor som rör index i bussbranschen. Parterna enas löpande om innehållet i indexrekommendationerna och ståndpunkter av principiell natur beslutas i de respektive styrelserna.

Det branschgemensamma Indexrådet har medlemmar från Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik:

Från Svensk Kollektivtrafik: Jonas Kjernald, biträdande ekonomidirektör, Västtrafik (ordförande), Peter Svahn, sektionschef på Trafikförvaltningen, Region Stockholm, Tommy Laestander, Avtal & upphandlingsstrateg hos Länstrafiken i Västerbotten, Erik Isacsson, controller på Skånetrafiken, Lisa Wallin, förvaltningscontroller på region Jämtland Härjedalen.

Från Sveriges Bussföretag: Lars Annerberg, ansvarig för linjetrafikfrågor på Sveriges Bussföretag (sekreterare i rådet), Eric Hammarberg, anbudscontroller på Keolis Sverige AB, Thomas Samuelsson, anbudsanalytiker, Nobina, Anders Lundström, Byberg & Nordin, Linus Nerman, Anbudsdirektör Arriva.

Kollektivtrafikens avtalskommitté har som uppgift att utveckla, förvalta och sprida kunskap om de vägledningar och rekommendationer vilka är framtagna på Partnersamverkan uppdrag. Dessa ska även ge information, stöd och inspiration till både landets regionala kollektivtrafikmyndigheter och trafikföretagen, samt öka förståelsen för varandras verksamheter. KollA ska även ta tillvara goda exempel, utveckla dokumenten över tid för möjligheten till mer kollektivtrafik för pengarna och goda upphandlingar för båda parter. De dokument och verktyg som tas fram inom arbetet granskas juridiskt och finns tillgängliga kostnadsfritt på partnersamverkan.se

I det partssammansatta arbetet inom KollA deltar Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Tågföretagen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.094