23948sdkhjf

Branschen reagerar på nya restriktionerna

Regeringen vill införa restriktioner för långväga buss- och tågtrafik – Sveriges Bussföretag och Tågföretagen har nu levererat sina remissvar.

Regeringen meddelade 9 februari förslag till restriktioner för de långväga persontransporterna med buss och tåg. Det remitterade förslaget innebär att den som bedriver eller organiserar kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning som överstiger 150 kilometer (långväga kollektivtrafik), ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning.

Läs om regeringens utspel HäR!

Verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Den som bedriver eller organiserar långväga kollektivtrafik ska även se till att antalet passagerare på färdmedel vid sådana resor inte vid något tillfälle eller i något utrymme överstiger hälften av färdmedlets sittplatser. Bestämmelserna föreslås gälla från och med 14 februari till och med 31 maj.

Sveriges Bussföretag var snabbt ute och kommenterade. Bussbranschen är en av de hårdast drabbade näringarna i spåren av coronakrisen. Många företag kämpar i dagsläget för sin överlevnad och för att säkerställa samhällsviktiga persontransporter. Sveriges Bussföretag förstår behovet av att minska smittspridningen i samhället. Det är däremot avgörande att åtgärder som på ett direkt sätt begränsar företagens möjligheter att bedriva sin verksamhet görs med varsamhet och att de berättigar till kompensation. Förbundet sammankallade snabbt medlemmarna i företagets två arbetsgrupper för kommersiell trafik samt turist- och beställningstrafik för att stämma av synpunkter på förbundets remissvar. Resultatet blev att förbundets remissvar koncentrerades till tre huvudpunkter:

  • Riktade stöd behövs för att kompensera det intäktsbortfall som uppkommer av att endast hälften av biljetterna kan säljas.

  •  Antalet tillåtna platser behöver utgå från en annan beräkningsmodell då nuvarande förslag slår mycket ojämnt mot företagen. Vårt förslag är att göra beräkningen utifrån principen en resenär per dubbelsäte istället för det totala antalet platser samt att två personer som reser tillsammans kan sitta tillsammans.

  • Giltighetstiden för den nya begränsningsregeln bör upphöra att gälla den 11 april istället för föreslagna 31 maj.
    Sveriges Bussföretag har i processen också samrått med närstående organisationer, såsom Tågföretagen. Regeringen förväntas fatta beslut rörande förslaget redan nu på fredag den 12 februari.

Hela remissvaret finns att läsa HÄR!

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.078