23948sdkhjf

Klimatneutral asfalt tar steget över Öresund

2015 introducerade Peab Eco-Asfalt i Sverige. Tidigare i år var det Finlands tur att möta den mer miljöanpassade produkten. 22 april ska de tre första av företagets sju asfaltverk i Danmark konverteras till 100-procentig drift med certifierad biogas.

Konceptet byggeratt det konventionella fossila bränsle som används vid torkning och uppvärmning av stenmaterialet, den mest energikrävande delen av tillverkningsprocessen, ersätts med biobränsle. På så sätt minskas klimatpåverkan väsentligt, utan att slutproduktens egenskaper påverkas. Enligt Peab Asfalt handlar det om minskade CO2-utsläpp på i storleksordningen 40 procent.

Övergången från fossila bränslen i produktionen är den viktigaste faktorn för att minska klimatpåverkan från produktion av asfalt. På Peab Asfalt är det samtidigt en del i ett större miljöinitiativ där vi även arbetar med energieffektivitet, reducerad tillverkningstemperatur, fossilfri transport och utläggning och inte minst återbruk, det sparar både CO2-utsläpp och naturresurser, säger Claus Terkildsen, ansvarig för Peab Asfalt i Danmark.

Efter den svenska introduktionen 2015 var det Finlands tur tidigare i år då Eco-Asfalt lanserades i Lahti. Nu tas även steget över Öresund till Danmark där målet är att företagets samtliga sju danska fabriker ska producera asfalt med certifierad biogas senast 2025. Satsningen inleds med en rivstart 22 april då tre av fabrikerna skiftar från naturgas till drift med certifierad biogas.

Att valet föll på certifierad biogas förklaras med att den i Danmark är lokalt producerad och kan levereras i befintligt nätverk utan ombyggnad eller klimatbelastande transporter. Detta gör att certifierad biogas helt enkelt bedöms vara det bästa fossilfria alternativet.

Biogas betraktas som klimatneutral, men bidrar även till ett cirkulärt flöde, då den framställs av organiska restprodukter. Certifierad biogas baseras på ett system som används då all gas levereras i samma nät. Certifierad biogas betyder att energileverantören är skyldig att tillföra den köpta mängden biogas i nätet och därmed ersätta motsvarande del naturgas.

Certifieringen ger även spårbarhet med hänsyn till ursprunget av det råmaterial som används till produktion av biogas och för den samlade miljöpåverkan av hela kedjan.

Genom att köpa certifierad biogas vill vi vara med att driva utvecklingen framåt hos energileverantörerna och påskynda övergången till ett fossilfritt samhälle, säger Claus Terkildsen.

Initiativet är ett viktigt steg mot Peabs mål att vara klimatneutrala 2045.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.125