23948sdkhjf

EU – ett hinder eller en möjlighet för omställningen?

Sverige har bland världens högsta klimatmål och omställningstakten går snabbt. Nu har också EU växlat upp ambitionen vilket är bra men det innebär större konkurrens om förnybar energi. Samtidigt staplas olika regelverk inom EU på varandra och behandlas i stuprör utan ordentliga eller sammantagna konsekvensanalyser. Därför behövs ett annat helhetsgrepp kring styrmedel och analyser av förutsättningarna att ställa om.

2030 ska utsläppen från den svenska transportsektorn ha minskat med 70 procent ,jämfört med 2010, och 2045 ska utsläppen nå netto-noll utsläpp av växthusgaser. Hållbara, förnybara drivmedel är helt avgörande om transportsektorn ska nå klimatmålen.

Tillsammans har drivmedelsbranschen tagit fram en färdplan för klimatneutral konkurrenskraft. Branschen arbetar hårt med att ställa om. Branschen investerar kontinuerligt i forskning och utveckling av förnybara drivmedel, effektivare raffinaderier med bättre klimat- och miljöprestanda och med att finna en större hållbar råvarubas för produktion av flytande drivmedel och därmed öka tillgången. I augusti infördes den nya standardbensinen E10 som innebär att om alla som kan tanka E10 gör det sänks utsläppen med motsvarande 150 000 bensinbilar årligen.

Men i hög grad styrs klimatarbetet här i Sverige av de beslut som fattas inom EU. Är EU ett hinder eller en möjlighet för omställningen?

EU har kommit längst i världen med det som egentligen många vill se globalt. Att vi vid gränsöverskridande beslut binder varandra legalt att minska utsläppen och EU bidrar till större transparens och uppföljning än vad vi kan se i någon annan del av världen.

Just nu handlar det om att ta ställning och förhålla sig till EU:s regelpaket Fit for -55, som styr mot 55 procent reduktion till 2030. Drivkraft Sverige välkomnar klimatpaketet i stort men tyvärr finns en entydig syn på biodrivmedel och skogsråvara. I Sverige är vi vana vid att skogsråvara är något vi använder och att vi återplanterar och vårdar skogen. EU borde ta den hänsynen som innebär att vi trots gemensamma regelverk ska kunna få fortsätta så.

Men som Fit for -55 ser ut i dag får grödebaserade biodrivmedel bara räknas med i begränsad omfattning in i måluppfyllelsen vilket ställer omställningen på sin spets. Sverige befinner sig långt fram i ett europeiskt perspektiv med att använda förnybara drivmedel. Flyget, som redan i dag kan minska sina utsläpp kraftigt tack vare biodrivmedel får enligt det nya förslaget inte räkna med grödebaserade biodrivmedel som kan reducera växthusgasutsläppen med 80-90 procent.

Det saknas också en plan för tillgången på el – det är välkommet att Fit for -55 vill öka tillgången på laddstationer för tunga fordon men då måste tillgången på el och effekt också öka. Just nu revideras dessutom Energiskattedirektivet, ETD. En EU-översyn av direktivet är bra, för att kunna inkludera förnybara produkter och beskatta efter klimatnytta. Vi anser att de förnybara biodrivmedlen inte ska skattas som fossila, utan bidrar man med klimatnytta i omställningen så ska det också synas i priset vid pumpen. Detta är en viktig del för branschen i revideringen av Energiskattedirektivet.

Så ska omställningen ske på allvar och klimatmålen nås behövs bättre förutsättningar för produktion, distribution och utveckling av hållbara biodrivmedel där också grödebaserade biodrivmedel inkluderas.

  • Långsiktiga och teknikneutrala politiska beslut är det mest effektiva förutsättningarna för branschen att ställa om.

  • Tillgången på förnybar och tillförlitlig el behöver öka.

  • Det behövs en samlad konsekvensanalys som tar ett helhetsgrepp kring styrmedel och förutsättningar där förståelsen för biodrivmedel uppgraderas.

  • Hållbara biodrivmedel som tillför klimatnytta och hjälper till att nå klimatmålen ska också erhålla en prisfördel vid pumpen, likt andra energislag i klimatarbetet.

Energin, kraften och viljan att ställa om finns men för att klimatmålen ska nås behöver framför allt synen på förnybara biodrivmedel uppgraderas.

Artikeln är en del av vårt tema om TRAFIK: Debatt.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Företagens egna nyheter
Se alla medlemsnyheter
Mest läst
Senaste nytt
Se senaste nytt
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
Snötåget slutar gå i vinter
Skellefteå buss: "Modiga beslut bakom kraftig ökning av resenärer"
Laddat i Norrland: Första publika stationen
Omfattande bluff mot Skånetrafiken
Krisande fordonstillverkare byter vd
Levererar spänning åt Svealandstrafiken
Andra Nordiska Medier
Entreprenad
Motor-Magasinet
Transportnet

Sänd till en kollega

0.11