23948sdkhjf

Det måste löna sig att öka resandet

Det här är en krönika från Torbjörn Eriksson, vd på Urbanet. 

Dagens avtal mellan regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) och operatörer måste utvecklas och göra det lönsamt för operatören att öka resandet. En sak som förvånar, är att avtalen inte stödjer RKM:s egna mål, det vill säga att öka resandet, kundnöjdhet och kostnadseffektivitet. I en majoritet av dagens avtal saknas parametrar som belönar operatören att arbeta i linje mot målen. Avtalen blir istället kostnadsdrivande, vilket skapar bekymmer för RKM.

Vad är då lösningen? Jo, vi måste vända upp och ner på dagens avtal och göra resandeincitamentet högre än produktionskostnaden per resa. I städer och tätbefolkade områden måste ersättningen utgå från antalet resor.

Nedan, ett exempel som visar hur det skulle kunna se ut i ett stadstrafikavtal. I staden görs cirka 20 miljoner resor med kollektivtrafiken och varje resa kostar 25 kronor att producera, produktionskostnaden är 500 miljoner kronor. Sätts resandeincitamentet till 30 kronor per resa kommer operatören att fakturera 600 miljoner kronor, alltså en tänkbar vinst på 100 miljoner kronor per år.

Det var väl dumt, tänker många, men faktum är att när vd:n hos en av operatörerna inser att företaget kan tjäna 100 miljoner kronor per år, förstår också personen omedelbart att konkurrenterna begriper detsamma. Det som därefter sker, är att operatörerna kommer att bjuda över varandra och betala för att vinna kontraktet, vilket innebär att vinsten pressas ner mot noll, precis som i alla andra upphandlingar.

Skillnaden är att utgångspunkt tas i kunden, inte i produktion, och det kommer att löna sig att öka resandet. Operatören kommer att öka resandet så länge intäkten per resa är större eller lika med produktionskostnaden. RKM, å andra sidan, måste ge operatören frihet att utforma och styra trafiken dit behoven är som störst. Precis som idag kan RKM ansvara för priset och bör också säkerställa ett minimiutbud i områden med lägre efterfrågan.

Detta är en skiss på ett nytt sätt att utforma avtal. Det som nu gäller är att RKM måste våga och vilja decentralisera mer av trafik och ansvar till operatören. Operatörerna, måste nu ha mod att kliva fram och ta affärsrisker (precis som i andra branscher). Sanningen är att många operatörer idag har det ganska bekvämt, med minimala risker.

Analyser visar att strikt företagsekonomiskt kommer ersättningsnivåerna att hamna på samma nivå som dagens avtal, men inte vara kostnadsdrivande eftersom resandet ökar i linje med ersättningen. Resandeökningar genererar också en stor samhällsekonomisk vinst.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109