23948sdkhjf

Bussbranschen positiv till förslag om covidpass i långväga busstrafik

Sveriges Bussföretag välkomnar regeringens förslag på utformning av smittskyddsåtgärder för den långväga kollektivtrafiken, detta framgår av förbundets svar på promemorian. 

9 december skickade regeringen ut promemorian ”Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och serveringsförordningarna” på remissrunda. Sveriges Bussföretag ställer sig positiva till promemorian gällande regeringens förslag på utformaning av smittskyddsåtgärder för den långväga kollektivtrafiken. 

Förslaget från regeringen består av två delar – den första delen handlar om att trafikföretagen själva får besluta om anpassningar av verksamheten, som begränsningar av antalet passagerare och andra åtgärder för att minska smittspridning. Den andra delen handlar om att trafikföretagen får möjlighet att använda vaccinationsbevis i den långväga kollektivtrafiken, men att det är upp till varje trafikföretag att avgöra om de vill göra detta.

– Det är positivt att smittskyddsåtgärderna är mer allmänt hållna än de som regeringen införde tidigare i år och som inte tog hänsyn till varje företags förutsättningar, framför allt hur fordonen är utformade, utan endast begränsade antalet sittplatser. Det är företagen som kan sin verksamhet bäst och därför är det rimligt att de har inflytande över hur åtgärderna för minskad smittspridning kan genomföras på ett bra sätt, säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Förbundet har under remissarbetet hämtat in synpunkter från företagen som kör den här typen av trafik och dessa har uttryckt sig positiva till användandet av vaccinationsbevis i den långväga kollektivtrafiken, framför allt värderat mot en generell begränsning av antalet platser. Vaccinationsbevisen kan också bidra till en ökad trygghet för resenärerna, även om det finns vissa praktiska utmaningar i kontrollerna.

– Vaccinationsbevisen kan för de företag som önskar vara ett bra verktyg för att öka tryggheten för resenärerna. Det är också positivt att det är upp till varje företag att själv besluta om man vill nyttja möjligheten då förutsättningarna ser olika ut, menar Anna Grönlund.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.096