23948sdkhjf

Sveriges Bussföretag kritiska till ID-kontroller

I en promemoria föreslår regeringen att införa ID-kontroller för passagerare som anländer med buss, tåg eller flyg till Sverige. Förslaget kommer efter Rysslands invasion av Ukraina och det ökade antalet flyktingar, och innebär en tillfällig lagstiftning som ska gälla sex månader i taget.

I promemorian föreslås transportörer kontrollera resenärerna som anländer med de olika transportslagen till Sverige, och om transportörer inte kan visa ett de genomfört kontroller av id-handlingar, föreslås det att en sanktionsavgift ska tas ut. Sveriges Bussföretag ställer sig kritiska till att ansvaret för att genomföra gränskontrollerna ska ligga på transportörerna, och inte primärt på Polisen, Tullmyndigheten och Kustbevakningen.

Branschorganisationen har skickat ett remissvar till Infrastrukturdepartementet där de anser att ansvaret ska ligga på Polismyndigheten, samt om att förslaget skulle gå igenom, ska företagen få ersättning för eventuella kostnader.

”Det är principiellt inte rimligt att transportören ska utföra polisiära uppgifter och dessutom stå för kostnaderna som denna uppgift medför där det dessutom finns risk för höga sanktionsavgifter. Övervältrandet av statens uppgifter och kostnader till transportörerna är inte skäligt.” skriver Sveriges Bussföretag i remissvaret.

Samtidigt menar branschorganisationen att hanteringen av gränskontroller riskerar bussförares arbetsmiljö, samt att de inte har utbildning eller kunskap i att hantera id-kontroller.

”Kontrollen riskerar därigenom att bli en kostsam men verkningslös åtgärd. Beroende på när denna kontroll ska ske är det också oklart vad transportören ska göra med passagerare som inte har någon identitetshandling.” fortsätter Sveriges Bussföretag i remissvaret.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078