23948sdkhjf

Kollektivtrafikdagen: "Behövs krafttag för att skapa bättre framkomlighet"

Den 19 maj går Kollektivtrafikdagen av stapeln. En av vårens talare är Anna Grönlund, branschchef för Sveriges Bussföretag. Vi har pratat med henne om den klimatsmarta kollektivtrafiken och prioriteringsområden för att göra kollektivtrafiken starkare.

Vad kommer du att prata om på Kollektivtrafikdagen?

– Sverige har nu världens klimatsmartaste kollektivtrafik – men vad händer framåt? Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Ta bussen till framtiden till exempel. Hållbar utveckling i alla dess perspektiv bygger på att fler av oss kan, vågar och vill använda kollektivtrafiken. Det är ett klimatsmart val på riktigt. Idag kör över 85 procent av alla svenska bussar på fossilfria drivmedel. Förändringen av bussflottan i den upphandlade kollektivtrafiken, som utgör ungefär 90 procent av hela den svenska busstrafiken har gått snabbt: 2010 var det 20 procent som drevs av förnybara drivmedel eller el och 2021 var det 95 procent. Svenska tåg är idag till 95 procent fossilfria.

– En klimatsmart kollektivtrafik är också en energieffektiv kollektivtrafik med bussar som slipper stå stilla på tomgång. Här behövs krafttag för att skapa bättre framkomlighet och företräde för våra bussar. Idag har vi bra initiativ i form av MalmöExpressen, Helsingborgsexpressen, Karlstadsstråket och några få andra initiativ där bussen på allvar prioriteras. De borde kunna bli många fler. Dessa exempel har ju hämtat inspiration i det som kallas Bus rapid transit system, BRT, som är en fantastisk lösning för kapacitetsstark busstrafik som används med framgång i många länder runt om i världen. Och det går att göra mycket också i mindre skala – separata busskörfält, intelligent signalprioritering, gupp och väghinder som utformas så att bussens resenärer inte drabbas när man vill hindra eller sakta ner biltrafik et cetera.

Vad ser du är de utmanande frågorna inom kollektivtrafiken just nu?

– Den största utmaningen är att vinna tillbaka de resenärer som valt bort kollektivtrafiken under pandemin. Att tillsammans med våra offentliga beställare hantera drivmedelsfrågorna, både avseende framtiden för biodrivmedel och index som parerar den senaste tidens kraftiga uppgång av drivmedel är en akut fråga. En allt större fråga är också branschens kompetensförsörjning – vi såg redan före pandemin att många företag hade svårt att rekrytera exempelvis förare och mekaniker, många av de vittnesmål jag idag får vittnar om att svårigheterna ökat. En stor men med långsiktig fråga är också hur vi ska kunna bygga en infrastruktur som möter kollektivtrafikens behov och förutsättningar. Under det senaste året har vi i Sveriges Bussföretag arbetet aktivt med inspel till Nationell plan och länsplaner liksom med framkomlighetsfrågor i våra större städer. Man kan tycka att vi nu, 2022, borde lärt oss bygga våra samhällen så att infrastrukturen bidrar till att göra kollektivtrafiken mer attraktiv och därmed får fler att välja att ta bussen så att vi kan nå mål om ökad kollektivtrafikandel och ett hållbart transportsystem. Tyvärr upplever jag idag att utvecklingen i dessa avseenden går åt fel håll.

Vad hoppas du besökarna ska få med sig från Kollektivtrafikdagen?

– Energi och framtidstro! Kollektivtrafiken erbjuder lösningar på många av de samhällsutmaningar vi står inför. Men just nu behöver branschen stöd för att orka ta sig vidare efter det stålbad pandemin inneburit. Därför har också vi i Sveriges Bussföretag tillsammans med Svensk Kollektivtrafik och Tågföretagen tagit initiativ till Nystart kollektivtrafiken som kommer presentera sitt återstartsprogram i juni i år.

Vart tror du att kollektivtrafiken befinner sig om 5-10 år?

– 5 år är en kort tid i kollektivtrafiken, de flesta avtal i den upphandlade trafiken sträcker sig 10 år framåt i tiden. Men om 10 år tror jag vi äntligen börjat bygga våra samhällen med kollektivtrafiken som norm och utgångspunkt. När det blir enkelt och smidigt att resa kollektivt istället för att ta den egna bilen kommer alltfler välja den kollektiva resan. Sammanbundna biljett- och betalsystem, trygga och säkra resor, prisvärda resmöjligheter och uppdaterad information i realtid gör att människor uppskattar och återvänder till kollektivtrafiken. Samtidigt behöver vi hitta lösningar för ett hållbart resande i glesbygd, här har också moderna bilar en plats att fylla för att människor ska kunna resa till arbete, utbildning och fritidsaktiviteter.

Vad driver dig i ditt arbete med att jobba med kollektivtrafik?

– Det är fantastiskt att varje dag kunna få göra nytta för mina medmänniskor, för samhället och för alla engagerade företagare som finns inom bussbranschen.

Här kan du anmäla dig till Kollektivtrafikdagen.

Artikeln är en del av vårt tema om Kollektivtrafikdagen 2022.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094