23948sdkhjf

Ny studie: Så påverkas hälsan av elbussar

Göteborgs universitet har gjort en studie på boendes hälsa längs med en busslinje i Göteborg som trafikeras av elbussar.

Innan hybridbussarna byttes ut på linje 60 i Göteborg år 2019, skickade Göteborgs universitet ut enkäter till boenden utmed linjen, för att i nästa fas mäta effekterna av att elbussarna börjat rulla på gatorna. Samtidigt gjordes ljudmätningar i bostäder och utomhus, och resultatet på införandet av elbussar visar på att i takt med sänkta bullernivåer, minskade sömnstörningar, trötthet och nedstämdhet bland boenden.

Enligt studien sjönk andelen personer som märkte av buller från bussar från 75 till 39 procent, samtidigt som andelen som stördes av buller i mycket hög grad sänktes från 26 till 5 procent. Även den upplevda hälsoeffekten, där personer som tidigare känt sig trötta, sjönk med tio procent till 39 procent.

Det blev en förbättring, folk mådde signifikant bättre. Även om vi inte med säkerhet kan säga att förändringarna omfattar hela populationen eller består över tid, tror vi att resultaten kan vara generaliserbara i boendemiljöer där busstrafiken utgör en stor del av exponeringen. Givet att också annan trafik i stadsmiljön blir tystare så kan detta påverka folkhälsan, säger Kerstin Persson Waye, professor i miljömedicin på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och ansvarig för den aktuella forskningen, i en kommentar.

Tidigare hade bullernivåerna från busstrafiken upplevts som påtagliga och särskilt vid uppförsbackar. Lågfrekvent buller visade sig och ha förekommit i inomhusmiljöer i området under perioden med hybridbussar.

Vi kan störas av olika ljud men bekymret med lågfrekvent buller är att det dämpas i mindre omfattning än höga frekvenser och tränger därför lättare in i bostäderna, även små nivåhöjningar uppfattas som mycket påtagliga, säger Kerstin Persson Waye.

I fas 1 svarande 1 326 personer, vilket är en svarsfrekvens på 34 procent. I fast 2 svarade 1 191 personer, vilket ger en svarsfrekvens på 36 procent.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11