23948sdkhjf

Stor brist på taxiförare – 7 000 saknas

Taxiförbundet har på uppdrag av TV4 Nyheterna gjort en undersökning av rekryteringsbehovet i branschen.

Taxiförbundets undersökning visar en skriande brist på förare i hela landet men där det största behovet går att finna i de större städerna.

Omkring 85 procent av branschens företag har deltagit i förbundets undersökning som visar på att det råder en brist på runt 7 000 taxiförare.

I rapporten ”Branschläget 2022” skriver förbundet att resandet med taxi minskat kraftigt under pandemiåren, vilket också lett till att bolag behövt säga upp anställda eller dra ner på styrka. Ett annat orosmoment är att en stor andelen taxiförare, cirka 22 procent, närmar sig pensionsåldern.  

”Rekryteringsunderlaget behöver breddas för att branschen ska kunna garantera tillgänglighet till nödvändiga samhällsfunktioner som taxi, skolskjuts, sjuktransport och färdtjänst.” skriver förbundet i rapporten.

Totalt finns det 75 892 personer i landet som innehar taxiförarlegitimation. En stor del av dem är födda utomlands, och förbundet ser taxi som en inkörsport till samhället. Dock pekar de i rapporten på hinder som försvårar möjligheten att ta taxilegitimation.

Förbundet vill också se att ålderskravet för att få legitimation sänks. Idag är kravet 21 år, men förbundet förespråkar 18 år för att kunna få fler förare till yrket.

”Idag är kravet att man ska ha haft svenskt körkort i två år för att få taxiförarlegitimation. Här finns möjlighet till en förändring. Om spärrtiden kortas eller slopas helt kan taxiföretagen anställa utrikes födda direkt. Taxiföretagen skulle dessutom kunna bistå både i körkortsutbildningen och i ansökan om taxiförarlegitimation.”

Kommentera en artikel (2)
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078