23948sdkhjf

Myndigheten vill se mer beskattat biodrivmedel i dieseln

Energimyndigheten vill byta ut dieseln, öka bioinblandningen och skippa skattebefrielsen.

Enligt Energimyndigheten är reduktionsplikten det viktigaste styrmedlet för att Sverige ska nå målet att utsläppen från inrikes transporter 2030 ska ha minskat med minst 70 procent jämfört med 2010.

Myndigheten anser därför att Sverige ska gå över till den så kallade Europadieseln, MK3, som tillåter en högre inblandning av biodrivmedel, och att skattelagstiftningen måste förändras.

Förslaget om dieselbytet finns i Energimyndighetens nya rapport ”Kontrollstation för reduktionsplikten 2022”.

I rapporten föreslås en övergång till MK3, som används i större delen av Europa, och att ”rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten”.

Detta skulle i sin tur innebära att rena och höginblandade biodrivmedel inte längre har kvar den skattebefrielse de har i dag, noterar Energimyndigheten.

– Genomför vi inte de föreslagna förändringarna behöver andra styrmedel och åtgärder stå för motsvarande utsläppsminskningar, säger Sara Sundberg, chef för enheten för drivmedel och hållbara bränslen på Energimyndigheten, i ett pressmeddelande.

Enligt Energimyndigheten skulle reduktionsplikten ge effekter även på försörjningstryggheten.

– På sikt ökar reduktionsplikten försörjningstryggheten av drivmedel, eftersom det bidrar till ett minskat beroende av råolja och till en diversifiering av vilka råvaror och produktionskedjor som kan användas till produktion av drivmedel, säger Henry Hammarström, analytiker på Energimyndigheten, i pressmeddelandet.

Enligt rapporten behöver både näringslivet och biodrivmedelsproducenterna långsiktiga och stabila förutsättningar för att kunna ställa om. Man förordar därför att ändringar främst sker som en följd av så kallade kontrollstationer.

Kontrollstationen för reduktionsplikten är en del av ett regeringsuppdrag och sker vart tredje år. Tanken är att följa upp hur reduktionsplikten fungerar och om reduktionsnivåerna bör justeras för att Sverige ska kunna nå sitt 2030-mål gällande utsläppsminskningarna. 

Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109