23948sdkhjf

Beredskap i bussbranschen allt hetare fråga

I spåren av en alltmer osäker omvärld och diskussioner om Sveriges samlade försvarsförmåga diskuteras också transporternas roll.

I bussbranschen ställer många företag sig nu frågan om och i så fall hur de kan komma att behöva bidra till Sveriges nationella beredskap, exempelvis med fordon. Många undrar också hur beredskapen ser ut avseende traditionella drivmedel, biodrivmedel och el i ett hotat läge.

Från den 1 oktober 2022 är Trafikverket sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn Transporter. Det innebär ett tydligt ansvar i att driva på och stärka samordningen i beredskapssektorn. Uppdraget att vara sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn Transporter gavs i maj 2022, när regeringen presenterade myndighetsreformen för civilt försvar och krisberedskap. Då fick Trafikverket som en av 10 myndigheter i uppdrag att vara beredskapssektorsansvarig myndighet inom sitt område. I beredskapssektorn Transporter ingår transportmyndigheterna Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.

De nya sektorsansvaret ska bidra till att transportområdets förmåga vid fredstida krissituationer och höjd beredskap stärks. Sektorsansvaret ger Trafikverket ett tydligt ansvar att leda och samordna beredskapssektorn i arbetet.

– Vi kommer att arbeta för en bred samverkan, på regional och nationell nivå, och för att tydliggöra ansvar och roller. Privata och statliga aktörer kommer att bli involverade i arbetet. Det är vi tillsammans som ska arbeta för att stärka transportområdets förmåga vid både fredstida krissituationer och höjd beredskap, säger Lennart Andersson som är regional direktör för Trafikverket i Syd och leder uppdraget i Trafikverket, i ett uttalande som publicerats på Trafikverkets webbplats.

– Sveriges Bussföretag är tillsammans med övriga nationella aktörer inom kollektivtrafiken inbjudna till de myndighetsgemensamma nätverk som finns kring kris och beredskap. I förbundets eget närverk för säkerhet och trygghet samlar vi också representanter från våra medlemsföretag, ofta säkerhetscheferna i bolagen, för att kunna stämma av och diskutera de frågor vi får till förbundet från såväl myndigheter som medlemsföretag kring ämnet, berättar Anna Grönlund, branschchef och vice vd för Sveriges Bussföretag.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har fått i uppdrag att öka samhällets kunskaper och medvetenhet om trygghet och säkerhet i offentlig miljö. Kollektivtrafiken har av MSB pekats ut som ett av de områden som har ett ökat behov av kunskap och kompetens i sin förmåga att hantera säkerhetshotande händelser. Projektet som leds av Trafikverket pågår till hösten 2023 och ska bidra till en utvecklad medvetenhet och kunskap hos kollektivtrafikens aktörer avseende terrorism och andra antagonistiska handlingar inom dess områden.

Forumet har åtta möten per år. Erik Risberg vid förbundets kansli är Sveriges Bussföretags representant. Erik Risberg är också Sveriges Bussföretags samt hela Transportföretagens representant i TP SAMS, Transportsektorns samverkan inför samhällsstörningar. TP SAMS är ett forum med syftet att stärka transportsektorns möjligheter att fungera även vid samhällsstörningar. Sex myndigheter och tolv organisationer är medlemmar. Forumet har fyra möten och en-två övningar per år.

Styrelsen i Sveriges Bussföretag har också lyft frågan och förbundet analyserar nu en möjlig framtida utveckling i dialog med representanter för bland annat Svensk Kollektivtrafik.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078