23948sdkhjf

Uppåt för Volvobussar, men låg lönsamhet

Volvokoncernens framgång och tillväxt under det tredje kvartalet ter sig olika i de olika segmenten.

Martin Lundstedt, vd och koncernchef beskriver kvartalet som stabilt med bra tillväxt, och det syns främst på lastbilssidan där nettoorderingången ökade med 27 procent till 64 700 lastbilar samtidigt som leveranserna ökade med 21 procent. Det är med andra ord ett produktions- och leveransrekord för kvartalet.

På bussidan ökade också nettoomsättningen, och där med 46 procent. Dock från låga nivåer och Volvo skriver att lönsamheten fortsatt är låg med en justerad rörelsemarginal på 2 procent.

– Det finns en ökad osäkerhet kring den makroekonomiska utvecklingen, och därför har vi fortsatt högt fokus på flexibilitet för att snabbt kunna anpassa oss till förändringar i efterfrågan. Kostnaderna relaterade till energi, material och störningar i leveranskedjan fortsätter att öka, vilket är en utmaning och vi arbetar aktivt med att försöka kompensera för dessa effekter, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef i kvartalsrapporten.

Ökade leveranser av bussar

Leveransen av bussar ökade med 19 procent och efterfrågan på service och turistbussar steg främst i Nord- och Sydamerika.

Koncernens totala nettoomsättning steg med 35 procent under det tredje kvartalet till 114,6 miljarder kronor.

Volvos kvartal i siffror

Nettoomsättningen ökade med 35 procent till 114,9 miljarder kronor, jämfört med 85,3 miljarder 2021.

Det justerade och rapporterade rörelseresultatet uppgick till 11 869 Mkr, jämfört med 9 403 under 2021. Det motsvarande en rörelsemarginal på 10,3 procent jämfört med 11,0 procent 2021.

Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet om 2 417 Mkr.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093