23948sdkhjf

Nej till reformerat reseavdrag: "Besvikelse"

Det reformerade reseavdraget som skulle träda i kraft januari 2023 och som kollektivtrafikens branschorganisationer verkat för blir inte verklighet, detta sedan regeringen kommit överens om att behålla det nuvarande reseavdraget. Det riksdagen tidigare beslutat var en avståndsberoende och färdmedelsneutral skattereduktion, som skulle gynna kollektivtrafikresandet. Det befintliga reseavdraget, som premierar arbetspendling med bil, ska dessutom stärkas genom höjda schablonbelopp för arbetsresor med bil. Detta kommer att gälla:

  • Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 till 25 kronor per mil.
  • Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kronor per mil.
  • Avdraget för förmånsbilar som helt drivs med elektricitet ska fortsatt uppgå till 9,50 kronor per mil, enligt förslaget.
  • För en arbetspendlare som använder egen bil och har 4 mil till jobbet innebär förslaget en årlig skattelättnad på ca 4 700 kronor mer jämfört med modellen med en avståndsbaserad skattereduktion.

Förslagen bedöms sammanlagt minska skatteintäkterna med 1,6 miljarder kronor 2023. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag, kommenterar beskedet:

Det reformerade avståndsbaserade reseavdraget som beslutades i Sveriges riksdag i våras och skulle trätt i kraft i januari 2023 välkomnades av alla aktörer inom den svenska kollektivtrafiken. I den gemensamma programförklaringen för Nystart kollektivtrafiken som antagits av Svensk Kollektivtrafik, Tågföretagen och Sveriges Bussföretag var det en punkt bland de politiska reformer som gemensamt prioriterades. Dagens besked från Sveriges nya regering är därför självklart en besvikelse. Det gynnar varken kollektivtrafiken eller möjligheterna att minska ett dokumenterat och utbrett fusk med skattemedel, säger Anna Grönlund och fortsätter:

Hade man från vår nya regerings sida velat kompensera exempelvis boende i glesbygd där kollektivtrafiken på viss håll inte alltid är ett reellt alternativ, kunde det förslag som Sveriges riksdag tidigare beslutade istället reformerats i vissa delar. Nu när den nya regeringens nya förslag ska beslutas kommer vi från sektorn uppvakta politiken i frågan, kommenterar Anna Grönlund, branschchef och vice VD Sveriges Bussföretag. Sveriges Bussföretag är ett förbund inom Transportföretagen. I dag har vi 259 medlemsföretag med totalt 26 700 anställda. Våra medlemmar består av busstrafikföretag och bussrese¬arrangörer som bedriver alla former av yrkes¬mässig busstrafik och anordnar bussresor inom och utanför landets gränser.

Nystart kollektivtrafiken är ett initiativ från Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen. Arbetet knyter an till branschens tidigare arbete i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Läs mer på kollektivtrafiken.se.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094