23948sdkhjf

Kvartalsrapport Scania: Viss återhämtning, men osäkert läge

Scania har släppt sin kvartalsrapport för det tredje kvartalet samt delårsrapport för januari – september.

Under kvartalet ökade nettoomsättningen med 29 procent för hela koncernen. För de nio första månaderna steg omsättningen med nio procent. Trots en ökad nettoomsättning för det tredje kvartalet, har verksamheten påverkats av inflation, långa leveranskedjor och avyttring av verksamheten i Ryssland.

Årets tredje kvartal har präglats av ett fortsatt instabilt makroekonomiskt och geopolitiskt läge. En hög inflation, åtstramande räntehöjningar och en energikris i Europa talar nu för en svagare konjunkturutveckling, säger Christian Levin vd för Scania i kvartalsrapporten.

Vad gäller bussmarknaden ser Scania en fortsatt återhämtning. Orderingången ökade med nio procent under det tredje kvartalet och på halvåret steg orderingången med 35 procent. Samtidigt minskade leveranserna av bussar med sju procent under kvartalet, men summerar man de första nio månaderna är sifforna i stort sett oförändrade.

Scanias tredje kvartal 2022

Nettoomsättningen ökade med 29 procent till MSEK 42 492 (32 818).

Justerat rörelseresultat uppgick till MSEK 3 759 (3 073).

Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1 917 (3 073) och påverkades negativt av en nedskrivning på SEK 5,7 miljarder för avyttringen av verksamheten i Ryssland.

Utsikterna för affärsklimatet framåt är svåra att förutspå med så mycket osäkerhet i den globala ekonomin. I ett sådant här läge håller vi blicken stadig på Scanias syfte och fortsätter att göra strategiskt viktiga investeringar som på lite längre sikt är helt avgörande för att driva skiftet mot ett hållbart transportsystem. Lika viktigt är det för beslutsfattare världen över att inte nedprioritera hållbarhet utan istället se möjligheterna i omställningen, minska osäkerheten och främja investeringar i infrastruktur kring elektrifiering och biobränsle, säger Christian Levin i rapporten.

lastbilssidan minskade orderingången med 24 procent under det tredje kvartalet och uppgick till totalt 17 992 lastbilar. Största tappet var till Eurasien där orderingången minskade med 91 procent, vilket går att härleda till kriget i Ukraina.

Samtidigt ökade leveranserna av lastbilar under samma period till 20 362 stycken, vilket är en ökning om 22 procent.

Januari – september 

Nettoomsättningen ökade med 9 procent till MSEK 117 182 (107 594).

Justerat rörelseresultat uppgick till MSEK 10,222 (12 806).

Rörelseresultatet uppgick till MSEK 3 734 (12 806) och påverkades negativt av en nedskrivning på SEK 6,3 miljarder för avyttringen av verksamheten i Ryssland.

Kassaflödet uppgick till MSEK -11 630 (1 776) för Fordon och Tjänster, justerat för betalning av EU-kommissionens bötesbelopp uppgick kassaflödet till MSEK -1 973.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093