23948sdkhjf

Bussbranschen i siffor: "Nu behövs kraftiga åtgärder"

Nu är Sveriges Bussföretags årliga rapport om bussbranschen här – och siffrorna pekar tydligt på pandemins negativa inverkan på branschen. Samtidigt visar branschen en positiv trend i omställningen till fossilfria fordon.

Pandemins intåg i samhället för lite mer än två år sedan påverkade branschen kraftigt. Den nyligen publicerade rapporten visar på minskat resande, minskade biljettintäkter och ökade kostnader.

Under 2020 sjönk biljettintäkterna med 7,2 miljarder kronor jämfört med 2019. Enligt Svensk Kollektivtrafiks och SKR:s beräkningar kommer förluster under 2021 växa till 7,3 miljarder kronor.

Minskade biljettintäkter innebär svårigheter för såväl offentliga beställare som trafikföretag i den offentligt upphandlade trafiken. I de fallen delar av bussföretagens ersättning baserades på antalet resenärer innebar det under pandemin förluster, på några håll i landet stora förluster. Här ser vi att effekterna kvarstått även in i 2022. Nu behövs kraftiga åtgärder på båda nationellt, regionalt och kommunalt håll för att vi ska kunna bibehålla en busstrafik i världsklass. När nu våra nya politiska styren formas nationellt, regionalt och kommunalt behöver våra nyvalda politiker värna en robust kollektivtrafik för att skapa ett framtida hållbart samhälle, säger Anna Grönlund, vice vd och branschchef vid Sveriges Bussföretag.

I rapporten går det också att läsa att antalet bussar i trafik minskat från 14 914 stycken innan pandemin till 13 594 i år. I samband med det ökade antalet avställda bussar och antalet nyregistrerade sjönk från 1 839 under 2020 till 832 under förra året.

Det minskade resandet går att se i antalet påstigningar. Innan pandemin, 2019, låg den siffran på omkring 866 miljoner medan det under förra året skedde 552 miljoner påstigningar i hela landet.  

Ökning av fossilfria drivmedel

Samtidigt visar rapporten ökningen av antalet elbussar och bussar som går på biodrivmedel. I den upphandlade busstrafiken drivs omkring 94 procent på förnybara drivmedel.

Av alla bussar som går i trafik, utgör dock diesel som drivmedel en majoritet, men antalet bussar som drivs på diesel minskar stadigt. 2019 körde 11 711 bussar på diesel och under 2021 har den siffran sjunkit till 9 872 stycken.

Av de totalt 13 594 bussarna drivs närmare 2 800 på gas samtidigt som antalet elbussar ökat från fyra stycken år 2011 till 662 förra året. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.096