23948sdkhjf

"Bussen är motorn i klimatomställningen"

I en debattartikel i Hallands Nyheter skriver Anna Grönlund och Christer Pettersson från Sveriges Bussföretag om vikten av att öka bussresandet för att klara den gröna omställningen.

I debattartikeln skriver Anna Grönlund och Christer Pettersson, Sveriges Bussföretag, att utbudet med busstrafik minskade med 6,4 procent 2019–2021, en av de största minskningarna i landet. Nu behövs skarpa åtgärder och politiska initiativ från ansvariga politiker såväl i Region Halland som på nationell nivå, menar textförfattarna. 

"Ungefär 90 procent av linjetrafiken med buss upphandlas i fri konkurrens. Avseende den upphandlade trafiken ser siffrorna mörka ut. Jämför man siffrorna från 2021 med siffrorna från 2019 för Region Halland så visar dessa att trafikintäkterna minskat med drygt 34 procent. Det som möjliggjort att linjetrafiken med buss kunnat upprätthållas är en kraftig ökning av bidrag och tillskott från kommuner, regioner och staten.

Det är ingen självklarhet att bussens andel av resandet kommer att öka, utan ska busstrafiken även i framtiden vara en motor i klimatomställningen krävs det nu rejäla satsningar från ansvariga politiker. Ska transportsektorns klimatmål uppnås behöver vi välja väg nu. Givet detta, och det ökande kostnadsläge som vi sett under 2022, är frågan hur Region Halland ska kunna upprätthålla ett attraktivt utbud när det gäller busstrafiken framöver?"

I programförklaringen för Nystart kollektivtrafik pekas följande tre frågor ut som omgående måste prioriteras.

• Statliga stöd till nystart.

• Inför det nya reseavdraget. Vi anser att reseavdraget behöver reformeras till en avståndsoberoende och färdmedelsneutral skattereduktion.

• Sänk momsen på kollektivtrafikresor från sex till noll procent.

Om bussresandet även i framtiden ska bidra till ett hållbart resande är det av största betydelse att ansvariga politiker i Region Halland tillsammans med politiker på nationell nivå, nu aktivt börjar att arbeta för att förverkliga dessa tre prioriterade frågor.

Anna Grönlund

Branschchef Sveriges Bussföretag

Christer Pettersson

Regional representant Sveriges Bussföretag Halland

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093