23948sdkhjf

Stark återhämtning för Tallink

Tallink Grupps resultat för 2022 visar svarta siffror för första gången sedan 2019.

Tallink Grupp redovisar en helårsvinst för 2022 på 13,9 miljarder euro, motsvarande 153,5 svenska kronor. Det är därmed det första positiva resultatet för rederiet sedan 2019 års resultat (56,6 euro nettoförlust 2021). Det skriver Tallink Grupp i ett pressmeddelande om sitt oreviderade finansiella resultat 2022.

Företagets passagerarantal nästan fördubblades 2022 jämfört med 2021, och uppgick under året till 5,5 miljoner passagerare (2 961 975 år 2021), och de transporterade fraktenheterna ökade också, med 11 procent jämfört med föregående år, och uppgick till totalt 409 769 enheter på alla bolagets rutter och fartyg.

Koncernens oreviderade konsoliderade intäkter ökade avsevärt jämfört med 2021 och uppgick till 771,4 miljoner euro (476,9 miljoner euro 2021), och koncernens oreviderade EBITDA för räkenskapsåret mer än fördubblades under 2022 jämfört med föregående år och uppgick till totalt 135,8 miljoner euro (58,3 miljoner år 2021).

Krigsutbrottet i Ukraina med efterföljande ekonomisk och geopolitisk turbulens med prishöjningar och osäkerhet har hindrat Tallink Grupp för en ännu större återhämtning under 2022. Trots detta såg bolaget ökade intäkter, ombordförsäljning, passagerarantal, hotellgäster och mycket mer jämfört med 2020 och 2021. Samtidigt ökade bolagets kostnader avsevärt inom en rad områden på grund av globala prishöjningar, framför allt bränslekostnader som ökade med 99,5 procent jämfört med föregående år, fartygsdriftskostnader som ökade med 50,2 procent och råvarukostnader som ökade med 45,4 procent jämfört med 2021. Stark kostnadskontroll fortsätter därför att vara en prioritet för företaget.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079