23948sdkhjf

Här är kompetensen som behövs i framtiden

I Transportföretagens nya rapport ”En transportsektor i förändring – ett kompetensperspektiv” redovisas hur teknikutvecklingen ser ut inom de olika sektorerna inom transportbranschen samt vilka kompetensbehov utvecklingen föder.

Rapporten visar att utvecklingen främst sker inom elektrifiering, digitalisering, uppkoppling, automation, alternativa bränslen, alternativ framdrift och nya material. 

Det leder i sin tur till ökad kompetens inom de olika områdena, och rapporten pekar främst på behov inom digitala system och el.

Något som driver den tekniska utvecklingen framåt är ökade krav på hållbarhet, och Transportföretagen skriver i sin rapport att jobben inom sektorn kommer att se helt annorlunda ut 2023 jämfört med idag.

”För att rekryteringsbehovet ska kunna tillgodoses är det avgörande att arbetsmarknaden får tillgång till individer med rätt kompetens, anpassad för framtidens transportsektor. Enligt åkerier och bussoperatörer kommer behovet av att rekrytera förare till lastbilar, bussar och taxi att vara fortsatt stort under flera decennier framöver. Rätt kompetens är också nödvändig för att transportsektorns omställning ska lyckas, och för att den ska nå sin fulla potential när det gäller hållbara transporter”, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning i rapporten.

Kompetensbehov inom vägtransporter på kort sikt

På kort sikt, det vill säga fem år, kommer vägsektorn behöva mer kompetens inom alternativa drivmedel, elektrifiering, uppkoppling och användning av digitala system.

Enligt Trafikanalys kommer andelen tunga lastbilar i trafik vara två procent 2025 samtidigt som andelen gasdrivna vara sex procent. Nyregistreringarna förväntas ligga på 10 procent. Vad gäller bussar förväntas andelen elbussar i trafik 2025 vara 18 procent samtidigt som andelen nyregistrerade förväntas ligga på 39 procent.

Kompetensbehov inom vägtransporter på längre sikt

Förutom den digitala kompetensen förväntas det finnas ett behov av bland annat fjärrstyrning och fjärrövervakning av autonoma fordon på längre sikt (10–20 år).

Rapporten konstaterar samtidigt att behovet av förare till bussar, taxi och lastbilar kommer att vara fortsatt stor i flera decennier framåt. Flera bussoperatörer satsar på autonoma bussar, men rapporten menar att förväntningarna på autonoma fordon dämpats de senaste åren. Keolis förväntar sig att ha autonoma bussar på prov inom fem till åtta år medan Nobina räknar med att testa autonoma bussar i trafik 2026. Sammantaget menar rapporten att utvecklingen vad gäller autonoma fordon tar små steg framåt.

Branschorganisationens förslag på åtgärden

Transportföretagen nämner i rapporten också förslag på åtgärden för kompetensförsörjning. Bland annat pekar branschorganisationen på fortutbildning, omställningsstudiestöd samt att stimulera körkortsantagandet och bredda körkortslånen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078