23948sdkhjf

Nu får tågresenärer bättre skydd

För snart två år sedan antog EU en ny tågpassagerarförordning och det svenska regelverket kommer att anpassas efter unionens nya förordning.

EU:s nya förordning syftar till att ge resenärerna ett bättre skydd och ökat resandet med tåg. 

Förordningen innehåller bland annat regler om rätten till ersätt­ning vid förseningar och vilken information rese­närerna ska få samt åtgärder för att underl­ätta resandet för personer med funktions­nedsättning eller nedsatt rörlighet.

Förordningen är i stort sett den samma som 2007 års tågpassagerarförordning, men innehåller mer detaljerade bestämmelser.

I veckan lämnade regeringen in en proposition till riksdagen, med anledning av den nya förordningen, innehållande förslag till lagändringar om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer.

Regeringen föreslår undantag för lokala och regionala tågresor som fortsätt­nings­vis ska regleras av lagen (2015:953) om kollektiv­trafik­rese­närers rättigheter.

Det handlar bland annat om att göra undantag från rese­närens rätt till prisavdrag om en försening beror på en extra­ordinär händelse, vilka kan vara extrema väder­leks­förhållanden eller en större folkhälsokris.

Bland annat skriver regeringen:

”Resenären har inte rätt till prisavdrag enligt 15 § om förseningen har orsakats av omständigheter som inte kan hänföras till själva järnvägs-, tunnelbane-, spårvägs-, buss- eller personbilsdriften och som transportören inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av även om transportören hade iakttagit den omsorg som omständigheterna krävde.”

Vidare föreslår regeringen att järnvägstrafik som bedrivs för historiska ändamål eller turism ska undantas från förord­ningens tillämp­nings­område.

Regeringen föreslår att ändringarna ska träda i kraft den 7 juni 2023.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Företagens egna nyheter
Se alla medlemsnyheter
Mest läst
Senaste nytt
Se senaste nytt
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
Nu byggs den nya tågdepån i Falköping
Särskild organisation ska lösa tågkaos
Han ska leda Iver
Dieselbussar fortfarande populärast
Nya modellavtalet för bussupphandling mer omfattande
DB fasar ut farligt bekämpningsmedel
Andra Nordiska Medier
Entreprenad
Motor-Magasinet
Transportnet

Sänd till en kollega

0.1