23948sdkhjf

Tillgänglighetsanpassning av hållplatser pekar i positiv riktning

Trafikanalys följer regelbundet upp de tre delmåtten kopplade till de transportpolitiska målen. Nu har det tredje måttet följts upp. 

Måtten utgörs av Upplevd användbarhet, Tillgänglighetsinformation samt Tillgängliga hållplatser och bytespunkter. 

Nu har myndigheten följt upp det tredje delmåttet Tillgängliga hållplatser vars resultat pekar i en positiv riktning.

Tidigare år har Upplevd användbarhet och Tillgänglighetsinformation följts upp, dock med resultatet att det första måttet pekade i en negativ riktning medan det sistnämnda höll en neutral riktning.

Mot bakgrund av att det tredje måttet följts upp, lanserar Trafikanalys en metod för att integrera de tre delmåtten i ett nyckelmått för Kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Enligt myndighetens uppföljning pekar tillgänglighetsanpassningen i en positiv riktning i elva regioner, oförändrat i sju och negativt i tre regioner. Av de regioner med positiv riktning, hade åtta regioner bland annat nya riktlinjer och krav.

”Sammantaget kan vi konstatera en positiv utveckling i regionernas tillgänglighetsanpassning av hållplatser. Det handlar om framför allt ledningssystem, regelutveckling och uppföljning, men också reella åtgärder. I vissa regioner märks inga förändringar, eller så har osäkerheten till och med ökat om tillgängligheten” skriver myndigheten i en rapport.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109