23948sdkhjf

Nu blir reglerna mer flexibla för beställningstrafiken

I våras kom EU-parlamentet och rådet överens om ändrade kör- och vilotidsregler för beställningstrafiken. Nu införs de nya reglerna, skriver Transportstyrelsen. 

I dag införs nya regler för förare som kör beställningstrafik, det för att öka flexibiliteten och anpassa reglerna bättre till den tillfälliga persontrafiken.

Förändrade kör- och vilotidsregler har varit på tapeten länge, och efter att förslagen behandlats i bland annat utskott och institutet, kom Europaparlamentet och ministerrådet överens om förändrade kör- och vilotidsregler tidigare i år. 

Nu införs det nya reglerna, skriver Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.

– De nya reglerna ska passa den här typen av verksamhet bättre. Flexibiliteten i regelverket ökar så att transportföretagen i högre grad ska kunna tillgodose passagerarnas önskemål om till exempel uppehåll eller förändrad färdväg, säger Samuel Höök, utredare vid Transportstyrelsen, i en kommentar.

Reglerna

Nya regler om rast

Du som kör beställningstrafik får dela upp din 45 minuters rast i två raster på minst 15 minuter vardera, fördelade över körperioden om 4,5 timmar om rasterna sammanlagt är minst 45 minuter.

Nya regler om dygnsvila

En förare får i vissa fall skjuta upp inledningen på sin normala eller reducerade dygnsvila med upp till en timme. Det får endast ske vid enstaka tillfällen och under förutsättning att trafiksäkerheten förarens arbetsförhållanden inte äventyras.

Inledningen på dygnsvilan får endast skjutas upp under resor som pågår under minst 6 dagar. När en dygnsvila skjuts upp får den sammanlagda körtiden under den dagen vara högst 7 timmar. Vid resor under minst 6 dagar får inledningen av dygnsvilan skjutas upp vid ett tillfälle och om resan pågår under minst 8 dagar får inledningen av dygnsvilan skjutas upp vid två tillfällen.

Det är viktigt att komma ihåg att denna flexibilitet inte ger föraren rätt till ökad maximal arbetstid enligt bestämmelser om kör- och vilotider eller vägarbetstidslagstiftningen.

Nya regler om veckovila

I samband med beställningstrafik får föraren under vissa förutsättningar vid enstaka tillfällen skjuta upp veckovilan i upp till tolv dygn från den senaste normala veckovilan även vid nationella resor under förutsättning att föraren direkt efter denna period tar två normala veckovilor eller en sammanhängande normal- och en reducerad veckovila. Om en normal och en reducerad veckovila tas ska den reducerade vilan kompenseras genom att mellanskillnaden tas tillsammans med en annan vila på minst 9 timmar. Kompensationen ska vara genomförd före utgången av den tredje veckan efter veckan då den reducerade veckovilan togs.

Källa: Transportstyrelsen

EU-parlamentet och rådet överens om ändrade kör- och vilotidsregler

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094