23948sdkhjf

Budgeten delvis bra enligt Bil Sweden

Branschorganisationen Bil Sweden gillar elektrifieringssatsningen i nya budgeten – men ogillar att WLTP ska införas i Bonus-malus-systemet.

Regeringen har aviserat olika satsningar i budgeten för att påskynda elektrifieringen och underlätta användandet av laddbara fordon.

– Att regeringen fortsätter att satsa på laddinfrastruktur för bilar, bussar och lastbilar är välkommet. Industrin är beredd att satsa stora belopp för att ta fram konkurrenskraftiga elektriska fordon. Då gäller det att politiken också gör sitt och investerar i utbyggd laddinfrastruktur och inför rätt styrmedel, säger Mattias Bergman, vd på Bil Sweden.

Regeringen tillsätter bland annat en elektrifieringskommission vars uppgift är att påskynda arbetet för att fasa ut fossila transporter. En ny klimatpremie för ellastbilar föreslås också. Den premien föreslås slås samman med den tidigare elbusspremien och det gemensamma anslaget till dessa klimatpremier förstärks med 20 miljoner för 2020 till totalt 120 miljoner kronor.

– Att regeringen tillsätter en kommission är bra. Nu gäller det att snabbt komma igång och bygga bland annat elvägar och fler publika laddstationer längs våra vägar. Det finns en tydlig relation mellan utbyggd laddinfrastruktur och registreringar av laddbara fordon. En nyligen släppt rapport av ACEA visar att i EU-länder där det finns färre än en laddningspunkt per 100 km är totalmarknaden för registreringar av laddbara fordon under en procent, säger Mattias Bergman. Han fortsätter:

– Regeringens satsning på stöd för elektrifieringen av lastbilar och bussar är positivt, vilket tillsammans med satsningar på laddinfrastrukturen är avgörande för att vi ska klara våra gemensamma klimatmål.

Att regeringen väljer att införa WLTP (förklaras i faktarutan) i Bonus-malussystemet från årsskiftet är däremot olyckligt, enligt Bil Sweden:

– Det är olyckligt att införa WLTP i Bonus-malus redan från årsskiftet eftersom vi vet att inom de kommande två åren lanseras ytterligare cirka 100 elbilsmodeller och lika många laddhybrider på den svenska marknaden vilket då ger konsumenterna fler val. Dessutom kommer Bonus-malussystemet att göras om under nästa år vilket har aviserats i 73-punktsprogrammet. Att förändra skattesystemet två gånger inom loppet av två år är inget önskvärt scenario. Både branschen och konsumenten behöver tydlighet och framförhållning och inte mer av ryckighet, säger Mattias Bergman.

Det är nu viktigt att revisionen av Bonus-malussystemet till 2021 förutsättningslöst utvärderar systemet för att så effektivt som möjligt styra mot minskad klimatpåverkan.

BIL Sweden föreslår fyra åtgärder för att göra systemet effektivare:

- Driv på förnyelsen av fordonsflottan genom att fördela malusen på till exempel sju år. Detta har inte bara stor effekt på miljöpåverkan utan bidrar även till ökad trafiksäkerhet.

- Utforma systemet teknikneutralt och premiera även bilar som körs på till exempel E85 och HVO100.

- Ta hänsyn till transportnyttan hos olika typer av fordon och differentiera utformningen av malusen för t.ex. personbilar och lätta lastbilar.

- Höj den begränsade bonusen för privatleasing och tjänstebilar.

– Det är viktigt att alla lösningar som leder till minskad klimatpåverkan premieras så att fler kan välja rätt bil och bidra utifrån sina förutsättningar och behov. Vi är gärna med i den dialogen, säger Mattias Bergman.

FAKTA/WLTP

Nytt sätt att testa koldioxidutsläpp och drivmedelsförbrukning i nya lätta fordon på max 3,5 ton. Den nya testmetoden, kallad körcykeln, benämns WLTP, Worldwide Hearmonised Light Vehicles Test Procedure eller fritt översatt till svenska, Värdlsvid harmoniserat testproceduf för lätta fordon.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.188