23948sdkhjf

Roslagsbanan tidigareläggs

Ännu ett stort kollektivtrafikprojekt i Storstockholm tidigareläggs – den här gången gäller det Roslagsbanans förlängning till T-Centralen.

Täby kommun, Stockholms stad, Vallentuna kommun, Österåkers kommun och Region Stockholm har kommit överens om att tidigarelägga starten för förberedande arbeten inför utbyggnaden av Roslagsbanan till år 2020. Det betyder att utbyggnaden kan börja sex år tidigare än planerat enligt överenskommelsen i Sverigeförhandlingen.

14 oktober undertecknade Täby kommun, Stockholms stad, Vallentuna kommun, Österåkers kommun och Region Stockholm en överenskommelse om att tidigarelägga starten av de förberedande arbetena inför utbyggnaden av Roslagsbanan. Enligt överenskommelsen åtar sig Täby kommun under tre år att betala upp till 182 miljoner kronor i förskott, av Täbys totala medfinansiering om 913 miljoner kronor.

Överenskommelsen om att tidigarelägga projektstarten för utbyggnaden av en förlängning av Roslagsbanan till T-centralen ger stora restidsvinster vilket är positivt. Att enkelt kunna ta sig till och från city utan byten bidrar starkt till att Täby blir en ännu mer attraktiv kommun att bo, leva och arbeta i, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Sverigeförhandlingen tillsattes av regeringen för att driva förhandlingar om principer för finansiering och utbyggnad av stambanor för höghastighetståg samt åtgärder för bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna med syftet att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet. Ett ramavtal mellan staten, Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting), Stockholms stad, Solna stad, Huddinge kommun, Vallentuna kommun, Österåkers kommun och Täby kommun om medfinansiering av spårbunden infrastruktur och ökat bostadsbyggande i länet godkändes av Täby kommunfullmäktige 2017.

Den totala kostnaden för utbyggnaden är beräknad till 6,5 miljarder kronor i 2016 års kostnadsläge där Täby står för 913 miljoner kronor. Enligt tidplan för utbyggnaden anges projektstart år 2026 och projektet bedöms vara genomfört 2038. Enligt avtalet är det möjligt att tidigarelägga projektstarten om regionen och berörda kommuner kommer överens om detta - vilket nu är gjort.

Som kuriosa kan nämnas att den framtida dragningen av Roslagsbanan innebär stora förändringar i Stockholms äldsta stationsområde, Östra station, som då blir utan spår. Där finns också en unik miljö i form av Östra stations restaurang som drivits av samma ägare i decennier - utan spår kan etablisemanget äventyras, fruktar många av stamgästerna. 

Dragningen av Roslagsbanan blir från norr i oförändrad fram till Universitetets hållplats. Straxt söder om Universitetet går dock den framtidan banan ned i underjordsläge ända fram till T-Centralen via en helt nysprängd tunnel. Trots tidigareläggningen av projektstarten återstår ändå många år innan folket i nordost kan ta sin Roslagsbana ända till Stockholms city.

FAKTA/Roslagsbanan

Sveriges enda smalspåriga järnvägs, 891 mm, i kommersiell drift i dag. Den ursprungliga Roslagsbanan invigdes 1885 och nådde då ända till Norrtälje, Hallstavik och Uppsala med Rimbo som järnvägsknut, för övrigt en av Sveriges största när det begav sig.

Banan har haft flera förgreningar som lagts ned, fram till 1960 gick Djursholmsbanan via Engelbrektsgatan ända ner till Engelbrektsplan i Stockholms centralaste delar. Länge såg det ut som om hela banan skulle läggas ner, men de 65 km som nu återstår kommer att få rulla vidare. Och nu ska alltså en förlängning av den inledas vilket är den första nybyggnationen 1980-talet då nya Stocksundsbron byggdes och banan korrigerades efter den. Banan elektrifierades stegvis och är sedan 1949 helt elektrisk. 

Flera ägare har funnits genom åren, just nu är det Stortstockholms Lokaltrafik som äger anläggningen, Arriva Sverige är operatör. Tidigare ägare har varit SJ och dessförinnan privata järnvägsföretag.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.172