23948sdkhjf

Sörmländskt samarbete för bussturism

Sörmlands Tursismutveckling och Sveriges Bussföretag drar igång ett pilotprojekt för att utveckla bussresedestinationer i länet -

Sörmlands Turismutveckling AB (STUA) och Sveriges Bussföretag kommer under det kommande året tillsammans att genomföra ett gemensamt projekt kring utveckling av bussresedestinationer. Syftet är att identifiera framgångsfaktorer hos besöksmål som lyckats bra gentemot bussföretag som målgrupp och se om det går att dra några generella slutsatser kring bra metoder. Därefter kommer ett antal besöksmål i Sörmland att få testa på att utveckla sina produkter gentemot bussföretag som målgrupp.

– Vi vet att bussföretagen återkommer oftare till vissa besöksmål än andra. Det skall bli väldigt intressant att titta närmre på vad det är som faktiskt spelar störst roll när resorna planeras, säger Oscar Sundås, branschutvecklare turist- och beställningstrafik på Sveriges Bussföretag.

Målet med projektet är att få fram en checklista som besöksmål kan använda för att förbättra sina produkter gentemot bussföretag. Därmed blir Sörmland pilotregion i arbetet. Resultaten från projektet ska sedan spridas till fler delar av Sverige via STUA:s nätverk.

– Det är viktigt i destinationsutvecklingen och den lokala besöksnäringen att låta sörmländska besöksmål få feedback på sina produkter från en viktig och potentiellt väldigt stor kundgrupp! säger Monica Peña Calderon, koordinator destinationsutveckling på STUA.

Turistbussen möjliggör upplevelser i delar av Sverige dit det inte går att åka med andra kollektiva färdmedel. Bussföretagen är framförallt små och medelstora företag som verkar utanför storstäderna i sina hemmaregioner – samtidigt som de bidrar till utvecklingen i de delar av Sverige dit de arrangerar sina resor. För många besöksmål är turistbussresenärer en viktig kundgrupp.

Projektet finansieras via bussbranschens forsknings- och utvecklingsfond, Svenska Bussbranschens Riksförbund. Första mötet med intresserade aktörer kommer att genomföras den 20 november i Eskilstuna.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109