23948sdkhjf

Besöksnäringen och turistbussen

Bussen var på agendan hos en växande besöksnäring som möttes 4 december.

Bussen erbjuder så mycket mer än vardagstransporter – den är även ett av de främsta färdmedlen inom besöksnäringen. Därför är besöksnäringsfrågor prioriterade hos Transportföretagen och Sveriges Bussföretagen och 4 december kommer Anna Grönlund, branschchef för Sveriges Bussföretag att medverka på SKR:s seminarium ”Besöksnäring på agendan” med tema hållbarhet och turism. I detta sammanhang har branschorganisationen passat på att göra en in house-intervju med sin expert för att aktualisera frågor kopplade till bussen i besöksnäringen.

En växande besöksnäring behöver transporter och ska besöksnäringen växa hållbart behöver även transporterna vara hållbara. Det gäller både personresor men också godstransporter av varor och utrustning till olika besöksmål och destinationer. Här har bussarna kommit långt förklarar Anna Grönlund som berättar att 85 procent av svenska bussar kör fossilfritt i dag.

Få känner till att svenska bussar, inklusive turistbussar, kör på över 85 procent fossilfritt med förnyelsebara drivmedel. Dessutom kan bussen köra klimatsmart överallt där det finns en väg och med stor tillgänglighet och flexibilitet ta besökare till avsides belägna destinationer, säger Anna Grönlund.

Men det finns utmaningar för turistbussarna då det pågår diskussioner om att begränsa bussarnas framkomlighet enligt Anna Grönlund:

Just nu pågår diskussioner i flera städer runtom i Europa om att förbjuda turistbussar att få köra in till de centrala delarna. Förslag finns att turister med resväskor, ska släppas av vid hubbar utanför städerna och ta sig till hotell och besöksmål på egen hand. Unga som äldre, skolklasser och funktionshindrade. Det blir svårt.

Särskilt drabbad blir kryssningsturismen. 

Det drabbar framförallt även kryssningsturismen, eftersom kryssningsturister gärna vill kunna samlas i stora grupper för att på ett effektivt sätt nå besöksmålen. Att resa på kryssning blir allt populärare och väl i hamn ska många resenärer hinna se det mesta och bästa på en destination. Här är turistbussar som möter upp vid båten för att snabbt kunna ta många människor till olika attraktiva besöksmål, viktiga för resenärernas helhetsupplevelse av exempelvis Stockholm, säger Anna Grönlund.

Men samtidigt är framtidsutsikterna goda och bussturismen har stor potential att öka.

Vi reser allt mer och turistbussarna är både klimatsmarta, flexibla och prisvärda. Därför finns en god möjlighet för turistbussarna och bussturismen att öka. Samtidigt ökar även samarbete med andra transportslag som med kryssningsbåtarna, säger Anna Grönlund. 

Fem fakta om turistbussen:

  • 2018 fanns det 2 126 bussar i klass III som är bussar som har plats för fler än 22 passagerare men inte plats för stående passagerare.

  • En normalstor turistbuss har cirka 50 platser. Den genomsnittliga storleken är 40 personer.

  • Den genomsnittliga turistbussen drar 2,5 liter per mil. Med i genomsnitt 40 passagerare betyder det 0.0625 liter bränsle eller 6,25 cl bränsle per passagerare och mil.

  • 85 procent av alla svenska bussar kör fossilfritt med förnyelsebara drivmedel.

  • Bussen är det trafiksäkraste fordonet på väg. I en turistbuss är det obligatoriskt med bälte och alla resenärer ska använda det när bussen rullar.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094