23948sdkhjf

Resecentrum vann arkitekturpris

Angered resecentrum vinner Trafikverkets arkitekturpris.

Vartannat år delar Trafikverket och Sveriges Arkitekter ut ett pris för god arkitektur inom infrastruktur. Vinnaren 2019 heter Angered resecentrum och korades på Arkitekturgalan i Stockholm 10 mars 2020.

Resecentrumet prisas bland annat för ett engagerat samarbete mellan Wingårdh arkitektkontor, unga Angeredsbor och beställaren Västfastigheter. Arkitekten, stadsdelsförvaltningen och gruppen Unga Stadsutvecklare – som vet hur platsen används – har tillsammans mejslat fram den femsidiga, skimrande byggnaden och dess placering.

Trafikverkets chefsarkikekt Johan Folkesson presenterade vinnarnomineringen i form av juryordförande, och riksarkitekt Helena Bjarnegård delade ut priset. Det togs emot av Maria Olausson, ingenjör Wingårdhs, Tommy Gustavsson, ELK, Iman Josef Hussein, Unga stadsutvecklare, Wenche Lerme, SDN Angered, Mohammed Smesem, Unga stadsutvecklare, Stefan Ekman och Patrik Hallberg från Västfastigheter, samt sist men inte minst Ingrid Alerås, arkitekt Wingårdhs.   

– Det är ett litet hus på en komplicerad plats som rymmer ett stort och viktigt innehåll. En värdig plats för väntan, paus och möten, säger Ingrid Alerås från Wingårdhs.

– Jag vill gratulera arkitekter, konstnär, beställare och den grupp av unga Angeredsbor som skapat den vinnande anläggningen Angered resecentrum. De hade god konkurrens av övriga tre nominerade anläggningar och är en värdig vinnare, säger Johan Folkesson, Trafikverket. Han fortsätter:

– Trafikverket ska medverka i samhällsutvecklingen genom att skapa anläggningar och miljöer som är välfungerande, hållbara och vackra, fortsätter Folkesson. Arkitekturpriset är ett sätt att inspirera och visa exempel på god arkitektur inom infrastruktur.

Trafikverket och Sveriges Arkitekter utser alltid en oberoende jury, som i sin tur som utser vinnaren. Tävlingen är öppen för all infrastruktur, med olika aktörer som byggherrar. Det kan vara landsting, regionförbund, kommuner och privata aktörer.

Minst ett av de nominerade förslagen ska vara initierat eller utfört av personer, förvaltningar eller företag som inte är direkt knutna till Trafikverkets organisation. Årets nomineringar hade endast externa aktörer som byggherrar. Under Länkar finns mer information om de nominerade projekten.

Kort om priset

Infrastrukturanläggningar ska bidra till människors välbefinnande och genom sin utformning stödja goda och säkra beteenden i trafikmiljöer. Trafikverkets arkitekturpris instiftades 2011, delas ut vartannat år och omfattar anläggningar och miljöer för såväl person- som godstransporter.

Priset ska gå till en anläggning eller en miljö som präglas av god arkitektur, det vill säga en genomarbetad utformning som samspelar med landskapet och människorna. En oberoende jury utser det vinnande förslaget. I sin helhetsbedömning väger juryn in originalitet, innovationsvärde, miljöpåverkan och mervärde för samhället.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078