23948sdkhjf

Eneroth får kritik från RKM:erna

Infrastrukturminister Tomas Eneroth kallar de regionala kollektivtrafikmyndigheterna till telefonmöte 24 april – men enligt dessa gav han själv inga klara besked tillbaka till dem.

Samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter, RKM, i Sverige var med på det virtuella mötet och även deras branschorganisation Svensk Kollektivtrafik. Nu rapporterar Svensk Kollektivtrafik att samtliga RKM gav ministern tydliga budskap om de utmaningar som RKM nu står inför:

”Riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten följs för att minska trängseln i kollektivtrafiken, och trots stor sjukfrånvaro hos förarpersonalen har vi lyckats köra en ”normal” trafik”, skriver Svensk Kollektivtrafik på sitt webbaserade Medlemsnytt 24 april.

Organisationen konstaterar vidare att hela kollektivtrafiken i Sverige drabbats av ett enormt resandetapp som fått RKM att blöda stort ekonomiskt. En intäktsförlust på över en miljard kronor per månad i landet, pengar som skulle ha kommit in men som nu inte gjort det – kollektivtrafiken är i genomsnitt till 50 procent finansierad av skattemedel, de resterande pengarna är till största delen intäkter som nu alltså inte finns. Frågan är naturligtvis hur inkomstbortfallet ska ersättas när normal trafik ändå ska köras trots att så få reser kollektivt under coronakrisen.

”Flera RKM står redan nu inför beslut att behöva dra ner på trafiken i sommar och till hösten. Det kommer dessutom dubbla budskap från olika myndigheter som riskerar skyddsstopp av trafiken samt risk för att fordon med en dörr blir förbjudna att köras”, skriver Svensk Kollektivtrafik som nu anser att infrastrukturminister Tomas Eneroth gav oklara besked till landets RKM.

Så här rapporterar Svensk Kollektivtrafik: ”Tomas Eneroth verkar vara väl insatt i branschens problem men hans budskap var fortsatt uthållighet och att upprätthålla kapacitet för att minska smittspridningen. Vi fick inte den respons som vi hade hoppats på, dvs ett klart besked om ett ekonomiskt stöd från staten. Svensk Kollektivtrafiks ordförande Kristoffer Tamsons avslutade med ett tydligt budskap om behov av stöd: RKM måste snarast få besked om: Vad kan vi förvänta? Hur mycket? I vilken form? När?”

Svensk Kollektivtrafik ska nu följa upp med en skrivelse från alla sina medlemmars morföranden och dessutom ska organisationen publicera en debattartikel från styrelsen. Genom det hoppas Svensk Kollektivtrafik få ett tydligare besked inför nästa möte med infrastrukturministern som väntas ske om två veckor – om det då blir virtuellt eller fysiskt är ännu inte klart, men allt pekar på fortsatt distans även då.

Läs även rt-forum rapport från RKM:ernas förra möte med infrastrukturminister Tomas Eneroth!

Fotnot. Media har inte tillträde till mötet mellan infrastrukurministern, RKM:erna och dess branschorganisation Svensk Kollektivtrafik. Rt-forum kommer att rapporera mer om ny eller kompletterande information når redaktionen. Det har visat sig att mötet kan uppfattas helt olika beroende på vilken källa som når redaktioen.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078