23948sdkhjf

Hård kritik mot Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan

Igår presenterade Trafikverket sitt förslag till nationell infrastrukturplan 2022-2033 och som är ute på remissrunda fram till januari. Kritiken mot planen har inte låtit vänta på sig. 

 Underhållsskulden närmar sig nu 20 miljarder 2020 och den kommer att öka till 42 miljarder 2030 om inte ytterligare medel tillförs vägnätet, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen, bransch- och arbetsgivarorganisation för transportsektorn.Data kommer från Transportföretagens rapport ”Långsiktiga effekter av ett underfinansierat vägunderhåll”. Här framgår det tydligt att vägnätet förfaller om inte anslagen höjs drastiskt.

Bara för att stoppa fortsatt förfall av vägnätet behövs det två miljarder extra varje år utöver de cirka 3 miljarder som avsätts till vägbeläggningen. Ska vi minimera underhållsskulden och få farbara vägar i hela landet till 2030 behövs det 4 miljarder extra varje år till vägunderhållet.De pengar som regeringen tillfört räcker inte på långa vägar, säger Tina Thorsell.

 Att investering i isbrytare läggs utanför nationell plan är oväntat anser Tina Thorsell. En ny isbrytare är bland annat en förutsättning för att möta nyindustrialiseringen i Norrland. Transportföretagen är även bekymrade över vad satsningen på nya stambanor kommer att innebära för de totala infrastrukturmedlen och den fortsatta planeringen.

Satsningen på nya stambanor riskerar att bli en gökunge som äter upp andra angelägna projekt, både på väg och järnvägssidan. Även om Trafikverket nu talar om möjligheter att reducera kostnaderna lite så känns det skakigt, förseningen Borås-Göteborg stärker bara ytterligare känslan av osäkerhet. Dra i nödbromsen innan det är för sent, säger Tina Thorsell och fortsätter:  Att endast 15 procent av investeringarna går till väg är inte rimligt, då mer än 8 av 10 transporter sker på väg. Vi hoppas åtminstone att vi kan se byggstart på Tvärförbindelse Södertörn, söder om Stockholm, det är en viktig länk för att utveckla Södertörn, kommenterar Tina Thorsell.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

1.055