23948sdkhjf

Nytt reseavdrag på gång – gynnar kollektivtrafiken

Regeringen har lagt fram ett förslag på ett nytt, enklare och avståndsbaserat reseavdrag.  Det nya reseavdraget är färdmedelsneutralt och 260 000 fler personer väntas kunna ta del av skattelättnaden jämfört med dagens utformning av reseavdraget. Varken färdmedel eller kostnader för resorna föreslås ha någon betydelse.

– Det nuvarande reseavdraget är krångligt och omodernt. Det nya förslaget innebär förenklingar och att fler kommer kunna ta del av skattereduktionen, särskilt de som inte bor i storstadskommuner, säger finansminister Mikael Damberg.

Enbart avstånd över en viss gräns föreslås ge rätt till skattereduktion. En högre avståndsgräns föreslås gälla i kommuner som definieras som storstadskommuner, medan avståndsgränsen är lägre utanför dessa områden.

De som gynnas mest är de som nyttjar relativt billiga färdmedel som kollektivtrafik och samåkning. Detta kan även leda till fler arbetsresor med kollektivtrafik vilket skulle minska utsläppen av växthusgaser. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Sveriges Bussföretag ställer sig positiva till förslaget och menar att det är i linje med vad de arbetat med att få förändrat i flera år. Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag: 

– Att regeringen nu väljer att presentera ett förslag till ett förändrat system för reseavdrag som är avståndsbaserat och färdmedelsneutralt är i linje med vad vi och flera andra aktörer drivit på för i många år. Det nuvarande systemet missgynnar kollektiva resor och har utretts i flera år. Vid presskonferensen med finansminister Mikael Damberg som presenterade regeringens förslag påpekade han flera gånger att det nya systemet som också omfattar kollektivtrafik styr regelverket mot ett mer hållbart resande. Vi välkomnar finansministerns tydliga budskap. Nu ska vi noga läsa igenom regeringens förslag och lämna våra synpunkter på förslagets olika delar och detaljer. Men så här långt är vi mycket positiva.

 Sveriges Bussföretag konstaterar att det förslag som regeringen idag presenterat till sin inriktning och utformning stämmer väl med det förslag som presenterades i promemorian ”Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk” från Finansdepartementet som remitterades den 21 oktober 2021 och som då besvarades av bland annat Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik. Enligt beräkningar från Skatteverkets har dagens system gett skattefel på minst 1,8 miljarder kronor per år 2014–2016. Med det nya systemets utformning minimeras risken för fusk och fel. 

Genom att göra skattereduktionen avståndsbaserad och färdmedelsneutral beskattas alla som arbetspendlar på samma sätt oavsett om de tar bilen, reser med kollektivtrafiken, tar cykeln eller samåker, samtidigt som klimatutsläppen minskas när incitamenten att välja kollektivtrafiken ökar, säger Anna Grönlund.

Flera utredningar har under de senaste åren föreslagit att reseavdraget ska ses över. I juni 2019 överlämnade Reseavdragskommittén sitt betänkande Skattelättnad för arbetsresor (SOU 2019:36) där kommittén bland annat föreslog att dagens reseavdrag ska ersättas med en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Företagens egna nyheter
Se alla medlemsnyheter
Mest läst
Senaste nytt
Se senaste nytt
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
Göteborgs Hamns vd slutar
Efter låga siffrorna – Dalarna vill öka kundnöjdheten
Kollektivtrafikbarometern: Marknadsandelarna ökar
Han blir ny ekonomidirektör för Nobina
De ska sköta Stockholm Nords järnvägsanläggning
Arrival får ny vd igen – kapar personalstyrkan med hälften
Andra Nordiska Medier
Entreprenad
Motor-Magasinet
Transportnet

Sänd till en kollega

0.095