23948sdkhjf

Stöd till produktion av biogas

Regeringen har beslutat om en förordning som innebär att den som producerar biogas kan få stöd, om biogasen uppgraderas till samma kvalitet som naturgas.

Detta kan på sikt minska beroendet av import av fossil naturgas, då biogasen då kan ersätta naturgas i industrier eller användas som bränsle i gasbilar, tunga lastbilar och sjötransporter.

– Den nuvarande situationen visar på behovet av en påskyndad energiomställning och utfasning av fossila bränslen, dels för att minska behovet av import av fossila bränslen från Ryssland, dels för klimatets skull. Ökad produktion av biogas spelar en viktig roll för att nå detta, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar i ett pressmeddelande.

I budgetpropositionen för 2022 avsattes 500 miljoner kronor i syfte att öka produktionen av biogas och stärka producenternas konkurrenskraft. Under 2023 och 2024 föreslås att 700 miljoner kronor per år tillförs för samma ändamål. Satsningen föreslås fortsätta till 2040, med en kontrollstation 2024.

Regeringen har nu beslutat om en förordning för hur stödet till biogas ska se ut. Produktion av biogas som uppgraderas till samma kvalitet som naturgas ska ges ett stöd på högst 30 öre per kilowattimme. Sådan biogas kan till exempel användas i gasbilar eller ersätta naturgas i industrier. Biogas som görs om till flytande form kan få ytterligare 15 öre per kilowattimme i stöd. Flytande biogas används bland annat i tunga lastbilar och inom sjöfart. Energimyndigheten kommer att ansvara för stödet.

Om biogas:

Biogasproduktion är ett effektivt sätt att ta hand om samhällets avfall och göra det till användbara miljövänliga produkter i form av biogas och biogödsel. Biogas kan ersätta fossila bränslen och insatsråvaror inom industrin, i transportsektorn och till el- och värmeproduktion. Det minskar växthusgasutsläppen. Genom biogödseln återförs viktiga näringsämnen till marken, kretsloppet sluts och resurskrävande handelsgödsel kan ersättas.

(källa: Energigas Sverige)

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.095