23948sdkhjf

1-minutsstaden – hur fungerar det?

Den 19 maj går Kollektivtrafikdagen av stapeln. En av vårens talare är Olle Lundin, projektledare på Street Moves, ArkDes Think Tank. Vi har pratat med honom om ta kollektivtrafiken närmare hemmet och interagera den mer i samhällsplaneringen.

Vad kommer du att prata om på Kollektivtrafikdagen?

– På Kollektivtrafikdagen kommer jag prata om de kvalitéer i gaturummet som finns direkt utanför där vi bor och arbetar. Gatan är en central del i våra liv, där transport och parkering kanske är de främsta funktioner vi tänker på. Hur kan vi använda dessa publika ytor för att skapa värden där människans vardag ställs i centrum istället för bilen?

Vad ser du är de utmanande frågorna inom kollektivtrafiken just nu utifrån er verksamhet?

– Vem får påverka gatornas utformning? Vilka tar beslut om vilka behov som ska tillmötesgås och vilka funktioner som ska designas in i gatan? Hur kan fler olika aktörer vara med att utforma funktioner på gatorna omkring oss?

Vad hoppas du besökarna ska få med sig från Kollektivtrafikdagen?

– Idéer om hur vi kan använda arbetet med omställningen mot netto nollutsläpp av fossila bränslen till 2045 för att se till att vi har en stark kollektivtrafik med bred service i hela landet, som kompletterar andra former av transporter, och gynnar levande, hälsosamma och hållbara gator.

Vart tror du att kollektivtrafiken befinner sig om 5-10 år?

– Jag tror att den blommar! Genom att gå i bräschen för omställningen mot ett hållbart resande kommer fler att välja kollektiva transporter, vilket gör att servicen ökar, vilket leder till ytterligare användare, och svensk kollektivtrafik kommer att vara omtalad som ett gott exempel internationellt!

Vad driver dig i ditt arbete med att jobba med kollektivtrafik?

– Att alla ska ha tillgång till och kunna använda kollektiva färdsätt för att nå sin destination, men också att vi genom det kan nå minskad klimatpåverkan. Detta leder i sin tur till att vi kan föra bort individuella bilar från våra gator och öppna upp dessa utrymmen som sociala ytor, ekosystemtjänster, gröna och blå lösningar istället för enbart parkering.

Här kan du anmäla dig till Kollektivtrafikdagen.

Artikeln är en del av vårt tema om Kollektivtrafikdagen 2022.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.127